Po úspěšných pivovarech jde Celní správa příliš tvrdě, stěžuje si podnikatel

Záloha na daň

Po úspěšných pivovarech jde Celní správa příliš tvrdě, stěžuje si podnikatelNOVÉ
Pivovar Raven Foto:

Ladislav Vrtiš

Domov

Ladislav Šustr

Majitel pivovaru Raven Ladislav Vrtiš si před měsícem postěžoval na sociální síti, že mu Celní správa vyměřila preventivní kauci ve výši 100 tisíc korun. Po velkém sdílení a po mnoha komentářích se mu ozvala samotná ministryně financí Alena Schillerová, která ho pozvala na společné jednání, po kterém se dohodli na společném postupu. „Je to hlavně k vzájemnému pochopení, že některé věci se dají udělat jednodušeji, než jak je děláme,“ řekl Ladislav Vrtiš pro Echo24.

Co se na schůzce probíralo?

Kromě paní ministryně Aleny Schillerové tam byli zástupci, kteří řeší legislativu na ministerstvu financí a vedení Celní správy. Pozitiva jsou taková, že paní ministryně slíbila zrušení některých formalit, jako třeba dokládání bezdlužnosti vůči všem pojišťovnám při změně každého skladu. To je hloupost, která nedává velký smysl. Celní správa také udělá různé brífinky pro majitele minipivovarů v různých regionech. Je to hlavně k vzájemnému pochopení, že některé věci se dají udělat jednodušeji, než jak je děláme. To samé bude i pro pracovníky Celní správy, protože ten zákon umožňuje určité úlevy. Jednoduše řečeno, ne všechno co se po nás chce je nezbytně nutné.

Ta negativní stránka je, že methanolový zákon, do kterého taky zapadáme, bude mít na nás stále vliv. Bylo by to nesystémové, což na jednu stranu chápu. Kdyby ulevili nám, tak by pak museli ulevit i dalším subjektům.

Jaký máte pocit z té schůzky? Myslíte si, že paní ministryně sliby opravdu dodrží?

Nemám politickou zkušenost, tak to nedokážu úplně odhadnout. Na druhou stranu, pokud je tolik lidí ochotno se scházet až do osmé hodiny večer a řešit tam naše malé problémy, tak by bylo ironické, kdyby se z toho alespoň něco nezrealizovalo.

Probíral jste jednání i s ostatními majiteli minipivovarů?

Většina z nich tam byla. Samozřejmě, že z toho máme všichni radost. Pokud by se podařila zrealizovat ta první část, tak by to ušetřilo řádově tisíce hodin lidem, které nebaví obepisovat pojišťovny. Pojišťovny naopak nebaví říkat „ano, jste stále bez dluhu“. Pocity jsou tedy pozitivní a hlavně tedy pocit z paní ministryně, která si udělá čas na to, sejít se s malými firmičkami většinou kolem tří až pěti zaměstnanců.

Když se vrátíme k té vaší události, stalo se vám někdy dříve, že jste obdržel podobnou zálohu na daň?

Ta záloha na daň normální je, ten trojnásobek, co jsem dostal normální není. To se mi stalo poprvé.

Jaký problém to znamená pro vás jako pro vlastníka pivovaru?

Pro nás to není finanční problém. Už to máme dávno zaplacené. Je to prostě jen demotivující. Firma roste, investuje, zboží jde na odbyt a najednou přijde informace, že jsem nestabilní a musíme složit trojnásobné zajištění. Přijde nám absurdní, že se celní správa zabývá vyhodnocováním stability pivovarů, které odvádí kolem 30 tisíc korun měsíčně. Čas, který obě strany této administrativě věnují, je mnohonásobně dražší než daň samotná. Navíc malé pivovary obecně nekrachují a hodnota jejich technologií se pohybuje v milionech korun.

Stala se podobná situace i jiným majitelům pivovarů?

Určitě. V podstatě většina nejúspěšnějších pivovarů, které rostou a jsou vidět, tak jsou vyhodnocené jako nestabilní. Nejznámější případ je pivovar Clock (Potštejn). Ten byl vyhodnocen jako nestabilní už vloni. My jsme dostali zálohu nějakých 100 tisíc korun, ale třeba o něco větší kolega dostal půl milionu korun. To je pro firmu o pár zaměstnancích velká zátěž.

Vyjádření Generálního ředitelství cel
V případě, že je hodnocená firma shledána jako finančně nestabilní, tedy dle finančních dokladů (účetní závěrka, výkaz zisku a ztráty, atd.) neskýtá záruku řádného placení daní.

Ekonomicky stabilní je ten, kdo nevykazuje riziko, že nedostojí svým platebním povinnostem vztahujícím se ke správě spotřební daně, na základě

-hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce posuzovaných na základě údajů oznámených navrhovatelem nebo držitelem povolení anebo zjištěných správcem daně,

-dalších skutečností významných pro posouzení tohoto rizika.

Pro posouzení a vyhodnocení ekonomické stability dává podklady k vypracování sám subjekt a s výsledkem je také seznámen, sám subjekt ví, jak na tom je jeho finanční situace, neboť podklady vychází z jím dodaného účetnictví.

Pokud subjekt nesplňuje požadavek stanovený zákonem, podmínku tzv. ekonomické stability, výsledek takového posouzení zná a v rámci podpůrných dat, mimo již uvedenou finanční analýzu, zkoumá celní úřad rovněž i ostatní aspekty této ekonomické stability. Je tedy možné, že CÚ – správce daně (vede povolovací řízení) po posouzení složené výše zajištění, kterou subjekt navýší (mnohdy sám subjekt navrhne správci daně ) nad zákonem stanovený limit, shledá firmu jako „ekonomicky stabilní“, tedy, že jí může být vydáno/ponecháno povolení k provozování daňového skladu.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také:

Zavřených hospod po EET je mnohem víc. Pivovary cupují čísla finanční správy

Pivovar odhalil podvod s minerálkou. Restaurace plnily lahve z kohoutku