Jak plují peníze Home Creditu Karlově Univerzitě? Zasedne akademický senát

UK a Home Credit

Jak plují peníze Home Creditu Karlově Univerzitě? Zasedne akademický senátNové
Domov

Karolína Vaverková

Bouři kritiky a stovky znepokojených příspěvků na sociálních sítích vyvolala informace o partnerství mezi Karlovou Univerzitou a Home Credit International, spadající do skupiny PPF Petra Kellnera. Firma s univerzitou uzavřela tříletou smlouvu o spolupráci, a stala se tak jejím hlavním partnerem. Terčem kritiky se stalo to, že velká firma Home Credit dá škole pouze půl milionu ročně. Zazněly ale i obavy z cenzury, které by mohli být vystaveni univerzitní sinologové, kteří se vyjadřují k působení firmy v Číně. Univerzita uvádí, že jde o běžnou smlouvu, kterou v minulosti uzavřela i s jinými firmami, kteří vystupují jako hlavní partner školy.

Kritikům se nelíbí ani to, že partnerem univerzity se stal jeden z největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Peníze od firmy by se měly řešit na nejbližším zasedání akademického senátu univerzity v pátek 18. října.

Na smlouvu upozornil začátkem týdne levicový internetový deník A2larm. Později se vlna kritiky strhla na sociálních sítích. O rezignaci z Čestné rady absolventů univerzity na Twitteru informoval například Jiří Přibáň, sám člen dozorčí rady Sekyra Foundation, spojené s developerem Luďkem Sekyrou. V tiskovém prohlášení se vymezila i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Prý nepokládá za vhodné, že firmě Home Credit bylo uděleno exkluzivní označení hlavního partnera UK.

Univerzita konstatuje, že smlouva s Home Credit je zcela standardní. Podle ní jde o běžnou smlouvu, na základě níž se stává Home Credit hlavním partnerem univerzity. Tím je nyní i skupina ČEZ. V minulosti byla hlavním partnerem univerzity například ČSOB.

Strukturu partnerů univerzity běžně tvoří především generální partner, který poskytuje univerzitě ročně okolo milionu korun. UK má i hlavní partnery, od nichž získává zhruba půl milionu ročně a sto či dvě stě tisíc dostává od běžných partnerů. V posledních letech byla generálním partnerem několika velkých univerzitních projektů Česká spořitelna, jen letos od banky dostane na různé projekty dohromady 860 tisíc korun.

Univerzita hájí i kritizovanou pasáž smlouvy o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst“ jedné ze stran. Podle kancléře univerzity Milana Prášila tato část smlouvy neomezí žádné akademické svobody.

„Toto ustanovení se vyskytuje ve značném množství smluv, které máme. Považujeme to za běžnou součást smluv mezi obchodními partnery. Podpisem smlouvy nedáváme v sázku svobodu bádání, projevu ani další akademické svobody,“ řekl deníku Echo24 kancléř univerzity Milan Prášil.

Podle Prášila také může jít o více než půl milion, který univerzita od firmy ročně získá. „Může se ve výsledku jednat o více finančních prostředků, než je půl milion. Smlouva dává široký prostor pro další jednání o tom, v čem budeme ještě spolupracovat,“ řekl Prášil.

I hlavní akcionář Home Creditu, firma PPF nevidí na spolupráci nic divného. Firma s univerzitou uzavřela smlouvy dvě. V registru smluv lze dohledat pouze jednu, která stanovuje finanční plnění, tedy částku, kterou univerzita získá. Nese název Smlouva o spolupráci. Podepsána ale byla i Rámcová smlouva o partnerství, která definuje hlavní partnerství Home Creditu.

PPF uvedla, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd. „Znamená to nejen finanční podporu, ale i pomoc s vědeckými a výzkumnými programy, hostování zahraničních profesorů a granty pro studentské a vědecké práce,“ uvedla PPF 2. října. Obavy z cenzury odmítá. „Opravdu nemusejí mít obavu. Ta smlouva je přesná v tom, co se snažíme dělat a proč to děláme. Nechápu, proč by se měli něčeho bát. Jsou paranoidní. Určitě si nekupujeme univerzitu a ani nic, co by se dalo nazvat akademickými svobodami,” řekl pro Seznam Zprávy mluvčí společnosti Milan Tománek.

V Česku je běžné, že soukromé firmy podporují veřejné školy. Kromě Univerzity Karlovy sponzorovala společnost Home Credit International i České vysoké učení technické (ČVUT), kterému poskytla na základě smlouvy o sponzorství z roku 2018 dvě stě tisíc korun. Šedesát tisíc má hodnotu smlouva o partnerství mezi firmou a Fakultou informačních studií Vysokého učení technického v Brně (VUT), uzavřena byla letos v říjnu. Sto padesát tisíc získala před lety i Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity. Vyplývá to z registru smluv.

ČVUT je dokonce na spolupráci se soukromým sektorem hrdá, jelikož jí pomáhá zaměstnat její absolventy. „Jsou to partneři, kteří fakultu nějakým způsobem podporují, třeba stipendii pro nejlepší studenty, nebo si u fakulty objednávají nějaký vývoj či výzkum. Vloni jsme v téhle činnosti měli obrat skoro 90 milionů korun, v tuto chvíli to tvoří přibližně 10 procent našeho obratu,“ uvedl dříve v rozhovoru pro Echo24 bývalý děkan Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT Pavel Ripka.

I v zahraničí je sponzoring univerzit byznysem běžnou součástí financování škol. Například developer Sekyra vybudoval před lety v Oxfordu univerzitní studentské centrum.

Dále čtěte: Číňané už sledují cizince

Největší strategická investice Číny v Česku: půjčka Andreji Babišovi