Rodiče bojují s byrokracií. Stát chce potvrzení o uzavření škol, sám je přitom zavřel

Rodiče bojují s byrokracií. Stát chce potvrzení o uzavření škol, sám je přitom zavřelNOVÉ
Domov

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

Ladislav Šustr

Rodiče nad některými podmínkami ze strany státu kroutí hlavou. Řada z nich se totiž setkala s vrácenou žádostí o ošetřovné, kterou ministerstvo průmyslu vrátilo zpět k doplnění. Jako problém byla uvedena věta, že žadatel nedoložil potvrzení o uzavření školy, i když jsou po celé republice a ve většině Evropy školy uzavřeny. Na březnové ošetřovné tak zatím nedosáhla většina rodičů.

„Vážený žadateli, Vaše žádost o dotaci „Ošetřovné“ pro OSVČ prošla první fází kontroly. Při této kontrole byly zjištěny následující nedostatky. Nedoložený nebo nečitelný doklad / potvrzení o uzavření školy / dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby. Prosíme o provedení opravy,“ uvádí po třech týdnech od podání žádosti odpověď z ministerstva průmyslu pro ty rodiče, kteří si neopatřili potvrzení o uzavření školy svého potomka.

Rodiče přitom v první chvíli ani nenapadlo, že po nich stát bude chtít toto potvrzení žádat. Uvědomilo si to i ministerstvo průmyslu, které žádosti pro OSVČ vyřizuje. Na stránkách resortu Karla Havlíčka (ANO) je totiž dokument, který uvádí nejčastější chyby při žádostech o ošetřovné. U části potvrzení o uzavření školy se nachází poznámka, u které je uvedeno, že dříve byla u nutnosti doložit potvrzení výjimka. „Krátce po vyhlášení výzvy obsahoval formulář žádosti text konstatující, že potvrzení je třeba, vyjma škol, které jsou uzavřeny na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy – originál či prostá kopie. Jednalo se o technický problém. Vzhledem k tomu, že je třeba respektovat vyhlášenou výzvu, je nutné potvrzení doložit,“ uvádí dokument.

Podle vyjádření ministerstva průmyslu pro Echo24 však mělo být doložení o uzavření školy vždy povinné. „Tato dotace pro OSVČ je obdobou ošetřovného u zaměstnanců, podmínky by tedy měly být obdobné. Potvrzení ze školy se požaduje kvůli kontrole, bez něj by totiž nebyl k dispozici žádný doklad o tom, že dítě, v kontextu s kterým se má „ošetřovné“ pobírat, za běžného stavu do školy chodí,“ řekla ředitelka tiskového odboru Štěpánka Filipová.

Ministerstvo průmyslu vyplácí ošetřovné za březen od 12. dubna. Celkem se resortu sešlo přes 55 tisíc žádostí a do dnešní doby je jich posouzeno 40 tisíc. „Z toho 1 000 bylo zamítnuto a 17 500 bylo vráceno k doplnění. Schváleno bylo celkem 21 500 žádostí, z čehož bylo proplaceno 13 tisíc žádostí v částce cca 90 milionů korun,“ řekla pro Echo24 Filipová. Na peníze za březen tak nedosáhla ani polovina rodičů z řad OSVČ.

Podobný nápor žádostí je i na České správě sociálního zabezpečení, kde o ošetřovné žádají zaměstnanci. K 20. dubnu měla ČSSZ přes 114 tisíc žádostí kvůli uzavřeným školám a dalším zařízením. „Dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jim byly doručeny všechny řádně vyplněné podklady. Většinu dávek ošetřovného se v dubnu dosud podařilo zpracovat výrazně rychleji, konkrétně z uvedeného počtu 77 321 dávek ošetřovného bylo 74,3 procent zpracováno do 10 dnů,“ uvedla pro Echo24 Česká správa sociálního zabezpečení.

Foto: Echo24