Geniální tah statistiků. Česká prosperita neskončila

Meziroční růst HDP

Geniální tah statistiků. Česká prosperita neskončilaANALÝZA 1
Ekonomika
Petr Holub
Sdílet:

Ekonomové si ulehčeně vydechli. Stále naléhavější otázka, jestli se po loňském rekordním růstu ekonomika nepropadne do stagnace, byla zodpovězena uspokojivým způsobem. „Ekonomika zpomaluje, ale ne zas tak moc,“ uklidnili veřejnost autoři webu Patria.cz. Hospodářské noviny se dokonce nezdržely superlativu: „Ekonomika překonala očekávání.“

Meziroční růst HDP o 3,1 procenta v prvním čtvrtletí 2016 zároveň znamená růst o polovinu procenta proti poslednímu čtvrtletí minulého roku. Česko i nadále prosperuje.

Nutno dodat, že dobrý výsledek zajistil Český statistický úřad, který těsně před vyhlášením výsledků změnil metodiku výpočtu.

Zásah v pravou chvíli

Kdyby státní statistici včas nezasáhli, zřejmě bychom zažili jiný příběh. Analytici celí nervózní, jestli se nebude opakovat výpadek ze čtvrtého čtvrtletí minulého roku, kdy ekonomika už stagnovala, se dočkali studené sprchy. Stagnace se protáhla i do prvního čtvrtletí a meziroční růst se z donedávna obvyklých čtyř až pěti procent propadl pod dvouprocentní hranici. Také vládní ekonomové mají najednou plno práce, aby vysvětlili, proč mohutné utrácení Sobotkovy vlády nepomohlo růstu, ale dokonce ho pomohlo zastavit.

Český statistický úřad je do té míry profesionální, aby upozornil, že metodiku výpočtu skutečně změnil. Tereza Košťáková z oddělení čtvrtletních odhadů podrobně vysvětluje, že už nebylo možné přehlížet, jak do čtvrtletního výsledku zasahuje výběr daně z tabáku. Koncem roku 2013 se obchodníci předzásobili kvůli očekávanému zvýšení daně a to se ve čtvrtletním HDP promítlo růstem o 1,5 procenta. V prvním čtvrtletí roku 2014 se zase nenakupovalo a ekonomický výkon poklesl. Pak ministerstvo financí upravilo předpisy o tabákové dani, aby se vytváření zásob nevyplatilo. Obchodníci se podle toho zachovali, jenomže nastal zrcadlový efekt. Koncem roku 2014 ekonomika vyrostla jen málo, zato začátkem roku 2015 akcelerovala o 2,4 procenta, tempem zdaleka nevídaným v celé Evropě.

Letos v prvním čtvrtletí to tedy vypadalo se statistikou bídně, protože ve srovnání s takovým růstem to muselo být tentokrát o mnoho slabší. Proto statistici nelenili, od HDP z počátku roku 2015 odečetli výnos tabákové daně a růst tak snížili na polovinu. Díky tomu se zvýšilo tempo HDP v následujícím období. Ani koncem minulého roku nedošlo ke stagnaci a hlavně se nekonal propad na začátku roku 2016.

Statistici připouštějí i to, že změnu metodiky udělali právě kvůli dnes publikovaným výsledkům.

Středoevropský lev je kuřák

Experti ČSÚ zásah vysvětlují, že se tak zlepšila výpovědní schopnost indexu HDP, kterou už nezkreslují sezónní výkyvy tabákové daně. Stranou ovšem nechávají otázku, proč proti stejnému výkyvu nezasáhli na začátku roku 2015, když zásluhou tabákové daně Česko předstihlo všechny evropské ekonomiky. Zmást se tehdy nechali i zkušení novináři, kteří psali, že „česká ekonomika letí vzhůru jako raketa“ (MfDnes), případně že se „středoevropský lev probudil“ (Hospodářské noviny). Hospodářství tehdy opravdu zaznamenalo slušný výsledek, obdobných tygrů však bylo v regionu hned několik včetně silnějších ekonomik Polska a Rumunska.   

Zřejmě existuje přírodní zákon, podle kterého ke zpřesnění metodiky dochází pouze v situaci, kdy se tím může zlepšit hospodářská bilance. Před třemi lety se měnila metodika nezaměstnanosti a od té doby patří Česko k evropským premiantům. Letos v únoru dokonce poklesla míra nezaměstnanosti na 4,1 procenta, tedy pod úroveň Německa. Je nejnižší v Evropě a také nižší než byla v Česku před vypuknutím krize v roce 2008.

Zásah metodiků dnes připomíná jen srovnání evropských statistik s počtem nezaměstnaných, jak je evidují pracovní úřady. Při současné nejnižší nezaměstnanosti evidují úřady přes 400 tisíc lidí práce, před osmi lety, tedy v horších časech, se na úřadech hlásilo o 100 tisíc méně Čechů. Jedné z číselných řad publikovaných seriózními institucemi se nedá věřit.

Změny výpočtu statistických údajů mohou mít rozumný důvod, pokud však sledují politickou poptávku, pak celá statistika ztrácí na důvěryhodnosti. To je nepříjemné zvláště pro ekonomické analytiky. I když tentokrát špatnou zprávu nedostali, tak se najednou objevuje nová obava. Nezjistí se, že ekonomika stagnuje, až budou publikovány výsledky za druhé čtvrtletí? Změnou metodiky už tomu zabránit nepůjde.

Reakce Českého statistického úřadu
Revize sezónní očistění nejsou žádná kouzla
Český statistický úřad aktualizoval přístup k sezónnímu očištění HDP. Zohlednil tak významné změny na trhu související se zachycením daní z produktů, zejména z tabákových výrobků. Díky aktualizaci je možné nadále poskytovat přesné a nezávislé informace o aktuálním ekonomickém vývoji.
O této změně ČSÚ s dostatečným předstihem, aktivně a řádně informoval veřejnost, a to např. 4. března v Rychlé informaci, 4. dubna na semináři s analytiky a odborníky či v dubnovém a květnovém vydání časopisu Statistika&My. Více informací lze také nalézt v tiskové zprávě ze dne 10. května.
Sezónní čištění je ze své podstaty velmi složitý model využívající nejmodernější metody analýzy časových řad. Jeho účelem je však pouze zajistit srovnatelnost mezi čtvrtletími. Je třeba si uvědomit, že roční tempa růstu HDP jsou sezónností téměř nedotčena. Stejně tak je jen velmi mírně ovlivněno meziroční srovnání v jednotlivých čtvrtletích. Není tedy možné, aby sezónní očistění jakkoliv zajišťovalo konjunkturu.
Načasování změny metodiky zajišťuje lepší odhad prvního čtvrtletí roku 2016, neboť předzásobení zde již téměř neexistuje. Pro zajištění korektního popisu vývoje ekonomiky byly také zveřejněny nové odhady za roky 2014 a 2015. ČSÚ tuto změnu bohužel nemohl provést dříve, neboť metody sezónního očištění jsou založeny na časových řadách, kdy minimum představuje osm čtvrtletí. I proto ČSÚ s dostatečným předstihem podrobně informoval uživatele. Na tuto skutečnost byla veřejnost explicitně upozorněna i při příležitosti zveřejnění předběžného odhadu HDP za 1. čtvrtletí roku 2015, tedy v květnu loňského roku, s doporučením, aby namísto tempa HDP byl pro interpretaci ekonomického vývoje používán spíše ukazatel hrubé přidané hodnoty, který nebyl dotčen změnami v oblasti daní. (Dále také https://www.czso.cz/csu/czso/informace-o-vyvoji-hdp-v-1-ctvrtleti-2015.)
Představa, že ČSÚ dovede modelem sezónního očištění vylepšit obrázek o vývoji ekonomiky, je zcela mylná, neboť základním principem sezónního očištění je minimální dopad na roční úhrnný agregát. Kromě toho je třeba si uvědomit, že původní model sezónního očištění po změně legislativy vede k nadhodnocení výsledků zejména v 1. čtvrtletí a obráceně podhodnocuje výsledky ve 4. čtvrtletí. Bez revize sezónního očištění by HDP v 1. čtvrtletí 2016 mezičtvrtletně rostl rychleji. Změna přístupu k sezónnímu očištění HDP přinesla lepší srovnatelnost mezičtvrtletního vývoje HDP a vedla k definitivní kompenzaci nerovnoměrného vývoje spotřebních daní. ČSÚ pevně věří, že uživatelé tuto změnu ocení, neboť je motivována pouze a bezvýhradně korektním zachycením reality prostřednictvím statistického ukazatele.
Z výše uvedených důvodů nezpochybnitelně vyplývá, že ČSÚ v žádném případě neprovedl řádně avizovanou aktualizaci metodiky účelově. Náznaky vedoucí čtenáře neznalého věci k tomu, že cílem změny mělo být zajištění hospodářského růstu, považujeme nejen za věcně liché, ale i za velmi neprofesionální.
Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články