Rusko zakázalo učebnici s Medvídkem Pú. Není patriot

Blogy

RUSKÉ ŠKOLSTVÍ

Tomáš Glanc

“Ukaž na obrázku cestu od domku Kryštůfka Robina k domku Medvídka Pú. (…) Jak vyznačit trasy k dalším přátelům Kryštůfka Robina?” Tyto a podobné úlohy pro první stupeň základních škol se v Rusku staly důvodem k zákazu jedné z nejpopulárnějších učebnic matematiky, jejíž autorka Ljudmila Peterson je ve svém oboru legendou.

Celkem úřady pro příští školní rok odepřely oficiální povolení více než 130 knihám. Odvolávají se často na formální nedostatky žádostí, veřejně známé jsou ale i expertní posudky obsahující obvinění v nedostatečném patriotismu. Najít v učebnici závadné hrdiny z knih neruských autorů (Charles Perrault, Astrid Lindgrenová, A. A. Milne nebo bratři Grimmové) není vůbec snadné, jde přece jenom o učebnici počtů pro malé děti a když už se v úlohách objevují literární postavy, je to obvykle třeba Čeburaška nebo Krokodýl Geňa (legendární sovětské trickstery Eduarda Uspenského).

Expertka Ljubov Uljachinová, která sama píše učebnice ruského jazyka, ovšem podezřelé bytosti západoevropské provenience vyslídila a zformulovala podezření, že jejich vliv na dětskou obrazotvornost sotva podpoří utváření “hrdosti na svoji zemi a její lid”. Jedna z oblíbených učebnic angličtiny zase vyvolala vlnu kritiky za propagandu homosexuality na základě dětské básničky obsahující v jednom verši výzvu “be gay” (radostný, bezstarostný, veselý). Co se vlastně v Rusku děje?

Anexe Krymu je nejen brutální geopolitickou intervencí, porušující řadu mezinárodních úmluv a několikanásobně i Ústavu Ruské federace, jak ve čtvrtečních Frankfurter Allgemeine Zeitung přehledně vyložil profesor Otto Luchterhandt, renomovaný odborník na východoevropské právo. Anexe zároveň představuje součást širšího pole strategií zaměřených na formování ruské státnosti a ideologie podle představ nynější věrchušky (horních vrstev úředníků a politiků). Ta není jak známo založena na kooperaci různých politických sil, nýbrž opírá se o víceméně monolitní mocenskou skvadru, diktující společnosti svoje proměnlivá pravidla.

V úterý například poslanci Dumy v prvním čtení odhlasovali návrh zákona na zrušení voleb primátora. “Lidi jsou unavení, nechtějí žádné volby,” odhadl náladu obyvatelstva poslanec Sergej Karginov. Členové kremelské elity údajně jako povinnou četbu dostávají v poslední době ke studiu spisy politických vizionářů z přelomu 19. a 20. století, kteří v Rusku viděli osobitou civilizaci, cizí a dokonce nepřátelskou vůči tzv. evropským hodnotám.

Dokladem komplexních ambicí aktuálního projektu ruské ideologie je i pozornost, jakou jeho protagonisté věnují vzdělání a dětem obecně. Už řadu let probíhá prosazování ideologizovaného výkladu školních dějin, kladně hodnotící mnohé aspekty sovětského totalitarismu. Nyní se tažení stupňuje. Zatím vyvolává občas odpor: petici proti zákazu matematiky s Medvídkem Pú podepsalo před dvacet tisíc lidí. Ministr pro vzdělání a vědu pan Livanov ovšem prohlásil, že pochybuje o pravosti podpisů.

Nesouhlas může vyznít do ztracena, tím spíš, že projevy občanské společnosti, pokud jsou v rozporu s oficiálními stanovisky, se v Rusku obvykle ignorují, ne-li pronásledují.