Zemanova kondolence za diktátora: 91 slov, za Čáslavskou: 34 slov

Preference Hradu

Zemanova kondolence za diktátora: 91 slov, za Čáslavskou: 34 slovNOVÉ
Domov

red Echo24

Diplomatický protokol je jedna věc, lidská slušnost a schopnost překonat názorové rozdíly alespoň v okamžiku smrti věc druhá. Pouhé porovnání délky a obsahu kondolencí, které v minulých dnech zaslal prezident Miloš Zeman, napovídá o jeho preferencích. Stačí se podívat na soustrastné dopisy kvůli úmrtí Věry Čáslavské a uzbeckého diktátora Islama Karimova.

Zatímco kondolence dceři Věry Čáslavské, která navíc přišla až po mnohahodinovém mlčení z Hradu, obsahovala bez podpisu 34 slov, telegram do Uzbekistánu byl skoro třikrát delší. Kondolence, kterou prezident Zeman zaslal do středoasijské země po úmrtí tamního diktátora, měla bez podpisu 91 slov.

Čtěte také: Zeman a Čáslavská. Deset slov o sportovních úspěších

Uzbecký režim je obecně považován za jeden z nejrepresívnějších na světě. Ovšem, západní státy s ním často kooperovaly zejména kvůli základně, jíž prezident Islam Karimov dovolil využívat pro akce při bojích s Talibanem v sousedním Afghánistánu.

Kondolence uzbeckému zastupujícímu prezidentovi kvůli úmrtí Islama Karimova, 5. září:

Vážený pane předsedo,

s hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o skonu prezidenta Uzbekistánu Islama Karimova.

V jeho osobě Vaši vlast opustil významný státník a důležitý spojenec v boji proti radikálnímu islámu, který je právem považován za jednu z největších hrozeb dnešního světa. Prezident Karimov se do historie zapíše nekompromisním postojem vůči terorismu, což je postoj, který jistě bude inspirací pro dnešní i budoucí generace státníků v této citlivé oblasti.

Dovolte mi, abych Vám, rodině pana prezidenta a uzbeckému lidu vyjádřil svým jménem i jménem občanů České republiky upřímnou soustrast.

S úctou

Miloš Zeman
Prezident České republiky

 

Kondolence dceři Věry Čáslavské, 31. srpna

Vážená paní Čáslavská,

dovolte mi, abych Vám i celé Vaší rodině vyjádřil soustrast v souvislosti s úmrtím Vaší maminky, paní Věry Čáslavské.

Její mimořádné sportovní úspěchy navždy zůstanou v myslích nás všech

S pozdravem

Miloš Zeman