Společně nejen v Evropě

Česko a Polsko

Společně nejen v EvropěProjekt
Česko-Polsko

Echo24

Vydavatelství Echo Media (deník Echo24.cz a Týdeník Echo), Evropský ústav pro média a občanskou společnost (EUMOS), polský institut Osrodek Mysli politicznej připravily za podpory Ministerstva zahraničí ČR a v odborné spolupráci s Polským institutem v Praze projekt, jehož cílem je rozvinout kompetence mladých novinářů v České republice v oblasti evropské a mezinárodní politiky. V případě tohoto projektu jde o posílení česko-polské debaty o aktuálních politických a a společenských otázkách. Zapojili jsme do ní zkušené komentátory deníku Echo24.cz a studenty žurnalistiky FSV UK v Praze a studenty žurnalistiky FF UP v Olomouci. V průběhu celého roku zveřejníme deset rozhovorů s osobnostmi, které utvářejí česko-polské vztahy, vysvětlují postavení obou zemi v Evropě a především se zamýšlejí nad společnou budoucností. Rozhovory vedou komentátoři Echa spolu se studenty, kteří projekt zakončí vlastním esejem.