Reorganizace policie u specializovaných složek má v sobě opět pachuť

Reorganizace policie u specializovaných složek má v sobě opět pachuť 1
Politická aréna

Martin Červíček

Je potřeba opakovaně diskutovat jak o bezpečnostní situaci tak o fungování policie s ohledem na politickou odpovědnost za řízení a kontrolu změn u tohoto bezpečnostního sboru. Jsem přesvědčen, že téměř neexistuje prokazatelná kontrola ani odborná diskuze se srozumitelnými závěry. Přitom bez průběžného hodnocení činnosti policie ze strany například bezpečnostní rady státu, orgánů parlamentní kontroly nebo resortu ministerstva vnitra budeme vždy „řešit“ jen kauzy místo systémového dohledu nad fungováním a rozvojem policie.

Příkladem je loňská medializovaná reorganizace tzv. elitních útvarů, která při původním projednávání koncepce rozvoje policie nebyla vůbec diskutovaná. Kontroluje tedy někdo avizovaný plán dalšího slučování a rozvoje?! Nebo vše skončilo tím, že se výrazně přidalo na platech policistům na těchto útvarech a jsme v očekávání, zda nový moloch elitního útvaru bude fungovat?!

Osobně mám dojem, že další avizovaná reorganizace u specializovaných složek má opět určitou pachuť a je vedena snahou interně centralizovat určité policejní činnosti. V novodobé historii policie vždy platilo, že na většině krajských ředitelství, ale i v působnosti Policejního prezidia působí specializované týmy, které zajišťují sledování osob a věcí v případech, které šetří kriminalisté v jednotlivých regionech. Popsané organizační rozdělení bylo tak nastaveno i proto, aby nebylo mnoho citlivých informací o sledování osob soustředěno na jednom útvaru.

Opakovaně se v policii vedla debata o sloučení tzv. krajských „sledek“ s centrálním útvarem pod Policejní prezidium, ale nikdy žádné vedení policie k takové reorganizaci nepřistoupilo, neboť neexistují pro sloučení jednoznačné argumenty.

Každý si určitě dovede představit, jaké citlivé informace o konkrétních osobách jsou soustředěny na sledovacích útvarech. Je proto nesmírně důležité, s ohledem na možnost zneužití, tyto informace necentralizovat, ale rozdělit odpovědnost za fungování těchto útvarů mezi příslušné krajské ředitele a náměstka policejního prezidenta. Pokud by ovšem platila avizovaná reorganizační změna, tak vše bude centralizovaně podléhat pouze náměstkovi policejního prezidenta.

Nechci spekulovat, ale bohužel to na mě působí tak, že o to současnému vedení policie a resortu jde. Nakonec v minulosti již došlo k situacím, kdy se o tyto služby politici vehementně zajímali, a o tom bohužel něco vím.

Pamatuji si, že při zmíněných historických debatách byli proti v drtivé většině krajští šéfové policie, ale velkou nechuť k centralizaci projevovali i policisté těchto specializovaných útvarů. Najednou se objeví informace o této poměrně zásadní změně nejen bez odborné diskuze, ale nikdo ani neupozorňuje na nejednoznačnost celé situace.

Nenastal čas začít kontrolovat policii, zda postupuje ve svém rozvoji podle deklarovaných strategických materiálů se snahou důvěryhodně vysvětlit své kroky?! Nebo se jen budeme spoléhat na povrchní sdělení, že máme schválenou „Koncepci rozvoje policie do roku 2022“ a budeme mlčky přihlížet takovým zásadním změnám?