Otevřený dopis vládě ČR: Žádost o zamítnutí elektronické evidence tržeb

OTEVŘENÝ DOPIS

Otevřený dopis vládě ČR: Žádost o zamítnutí elektronické evidence tržebDOKUMENT 1
Ekonomika

Echo24

V nezměněné podobě vám přinášíme otevřený dopis Asociace podnikatelů a manažerů, ve kterém žádá vládu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) o zamítnutí elektronické evidence tržeb. Tu chce po vzoru Chorvatska zavést ministr financí Andrej Babiš (ANO), který chtěl původně návrh zákona na vládě projednat už tuto středu, na oficiálním programu ale zatím není.  

Vážení členové vlády,

ministr financí oznámil záměr předložit vládě návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Budete rozhodovat o důležitém zákonu, který by měl zasáhnout podstatnou část občanů, proto Vám chceme touto cestou poskytnout informace, které ministerstvo financí, jako předkladatel ignoruje či bagatelizuje. Dochází tak k nevyváženému a jednostrannému informování o elektronické evidenci tržeb, její potřebnosti i dopadech.

Dovolte, abychom Vás seznámili s důvody, proč nemá být elektronická evidence tržeb zavedena, i s důvody, proč má být zavedena.

Šest důvodů proti zavedení EET:

EET je zbytečná. Finanční správa má všechny informace potřebné k tomu, aby identifikovala ty, kdo případně krátí daně nebo neplatí DPH. Úředníci místních pracovišť finančních úřadů nežijí ve vzduchoprázdnu a dobře znají poplatníky ve svém okolí.

Protože je EET nepotřebná, byly by veřejné prostředky za ni vydány zbytečně, a tedy nehospodárně.

EET má vysoký korupční potenciál. Nemalým nebezpečím jsou korupční rizika, spojená jak se zaváděním, tak i provozem systému.

EET je robustní a drahý nástroj, zacílený na nepatrnou část daňových úniků. Podle zprávy NKÚ je pouze 7% výpadku DPH zaviněno malými podnikateli a živnostníky. Přesto ministerstvo financí na ně zaměřuje svoje hlavní úsilí.

Zavedení EET je typickou plošnou restrikcí. To porušuje principy subsidiarity a proporcionality. Laicky řečeno, stát má stíhat nepoctivé, aniž by tím obtěžoval poctivé a stát má vždy přijmout nejmírnější nástroj restrikce z těch, které jsou k dispozici. Oba tyto principy by byly zavedením EET zjevně porušeny.

EET nepřinese zvýšení výběru daní, ale pravděpodobně zaviní ukončení podnikání velkého počtu malých podnikatelů a živnostníků. Protože se MFČR rádo zaštiťuje příkladem Chorvatska, pak nemůže popřít, že podle údajů Eurostatu nedošlo v Chorvatsku po zavedení EET k navýšení výběru daní, zvýšil se však rozpočtový deficit a zaniklo asi 5600 maloobchodních firem.

Tři důvody pro zavedení EET:

EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy. Můžeme jen spekulovat, zda ty obrovské prostředky už nemají předem určené příjemce.

EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků. Tady je příklad Chorvatska na místě, protože přesně to se tam děje.

EET dále zvýší tlak na malé podnikatele a živnostníky. Zatímco dosud jsou celkem svobodnou a svébytnou částí společnosti, pomocí EET se dostanou zcela pod kontrolu státu a velkých korporací.

Vážený pane premiére, místopředsedové vlády a ministři, jistě cítíte velkou odpovědnost za řízení země. Proto, prosím, uvažte, že EET je ku prospěchu jen úzké skupině lidí a firem, a naopak: EET má být zavedena v neprospěch a proti malým podnikatelům a živnostníkům. Doufáme, že to nepřipustíte.

Žádáme Vás, abyste zamítli návrh zákona o elektronické evidenci tržeb.

Děkujeme.

Za Asociaci podnikatelů a manažerů, z.s.
Radomil Bábek, předseda asociace
radomil.babek@asociacepm.cz
www.asociacepm.cz