1 Vybrat stavební spoření bez soudu?

Rodiče nebudou moci sáhnout na peníze dětí

NOVÉ

Témata:

Občanští demokraté navrhli, aby rodiče mohli dětem ukončovat stavební spoření i bez rozhodnutí opatrovnického soudu. ODS argumentovala větším komfortem pro rodiče a úlevou pro soudy. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) má ale podle zjištění deníku ECHO24.cz nachystané usnesení, kterým návrh na středeční schůzi zřejmě odmítne. Navzdory tomu, že se za něj přimlouvalo i ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Novelou reagujeme na problém s chybným výkladem zákona, který žene rodiny až k opatrovnickým soudům a komplikuje jim život,“ zmínil začátkem března šéf ODS Petr Fiala. „Rodiče nemohou nakládat se stavebním spořením svých dětí, když jim například chtějí předělat pokoj. Mají mít právo s těmito penězi nakládat, zejména, pokud je sami spoří. Není důvod vláčet zodpovědné rodiče po soudech,“ připojil.

„Důsledkem současné praxe je podle ministerstva práce a sociálních věcí pouze nadměrné zatěžování rodičů dítěte, opatrovnických soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí.“

Sobotkův kabinet má normu na programu středečního jednání. Návrhu dalo naději ministerstvo práce a sociálních věcí, které s ním doporučilo souhlasit. Poukázalo přitom na stávající pravidla, podle kterých je souhlas soudu nutný nejen při předčasném ukončení smlouvy, ale i po jejím řádném dospoření. Resort Michaely Marksové (ČSSD) míní, že v případě řádného dospoření by si mohl soud dát pohov a nechat rodičům ve výběru peněz volnou ruku.

Marksová má řešení i pro děti z neúplných rodin

„Důsledkem současné praxe je podle ministerstva práce a sociálních věcí pouze nadměrné zatěžování rodičů dítěte, opatrovnických soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí,“ notuje si resort s občanskými demokraty. „Určité ohrožení ochrany majetkových práv dítěte ministerstvo spatřuje v případě předčasného ukončení stavebního spoření a v důsledku toto ztráty nároku a státní příspěvek, ale přesto se domnívá, že ani zde nelze toto právní jednání zákonného zástupce dítěte kvalifikovat jako jednání ve výjimečné záležitosti, ke kterému je třeba souhlasu soudu,“ dodává.

Výraznější pochybnost má resort ministryně Marksové pouze v případech, kdy jeden z rodičů dítěti jako jeho zákonný zástupce smlouvu uzavře. A druhý rodič ji ukončí. „S ohledem na značný počet dětí, které žijí v neúplných rodinách a jejichž zákonní zástupci nejednají ve shodě, nelze vyloučit takové jednání zákonných zástupců, které by bylo protichůdné a v konečném důsledku by tak poškozovalo zájem dítěte,“ uvádí ministerstvo. Ale zároveň nabízí jednoduchý recept. Stačilo by podle něj zákon doplnit tak, že s ukončením smlouvy musí souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte. Teprve pokud by se neshodli, vstoupil by do věci soud.

Babiš a Pelikán na soudech o spoření trvají

Jenže takový názor je ve vládě ojedinělý. Proti se postavila naopak ministerstva financí a spravedlnosti. Resort Andreje Babiše (ANO) poukazuje na nesystémovost návrhu. „Totožná situace se týká všech depozitních produktů vedených na jméno nezletilé osoby a přijetím návrhu by došlo k odlišnému zacházení u produktu stavebního spoření a ostatních depozitních produktů,“ tvrdí resort financí. Kolik dětí má stavební spoření a kolik jich operuje s dluhopisy nebo na akciovém trhu, přitom ale už nevyčísluje.

Ministerstvo Roberta Pelikána (za ANO) pak odkazuje na rozsudky Nejvyššího soudu, podle kterých „nakládání se stavebním spořením nelze pokládat za běžnou majetkovou záležitost“. „Smyslem předmětného pravidla je chránit dítě a jeho jmění. V konkrétním případě soud posuzuje, zdali je právní jednání rodičů ku prospěchu dítěte, či nikoliv. Je-li tomu tak, souhlas k právnímu jednání udělí, v opačném případě nikoliv,“ obhajuje ministerstvo přísun práce pro opatrovnické soudy.

„Naspořené částky u stavebních spoření se zpravidla pohybují v řádech desetitisíců korun, případný negativní dopad do majetkové sféry nezletilého je tedy značný. Souhlas soudu má tak zajistit, aby majetkem nezletilého nebylo plýtváno,“ uvádí vláda.

Vláda podle připraveného stanoviska prakticky ignoruje názor ministerstva práce. A naopak akcentuje pozice resortu financí a spravedlnosti. Výsledkem by proto měl být nesouhlas s návrhem.

Návrh bude mít druhou šanci ve sněmovně

„Naspořené částky u stavebních spoření se zpravidla pohybují v řádech desetitisíců korun, případný negativní dopad do majetkové sféry nezletilého je tedy značný, a rovněž povaha smlouvy o stavebním spoření je komplikovaná. Souhlas soudu má tak zajistit, aby majetkem nezletilého nebylo plýtváno,“ uvádí vláda. „Vyžadování souhlasu soudu se zrušením stavebního spoření tak eliminuje případy, které v minulosti nastaly, zejména pokud šlo o vypovězení ještě neskončeného stavebního spoření, kdy tímto vypovězením smlouvy došlo k poškození majetkových zájmů dítěte ztrátou nároku na státní příspěvek a úroků z naspořené částky,“ dodává.

Ani očekávaný odpor Sobotkova kabinetu nicméně neznamená pro normu konečnou. Návrh po vládě posoudí poslanci, kteří můžou zaujmout kladný postoj. ODS se 16 poslanci by tu musela získat pro svoji předlohu nadpoloviční většinu zákonodárců.

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.