ČT a ČRo bijí na poplach. ‚Komárkův‘ návrh přinese obrovský střet zájmů

Snaha odpolitizovat ČT a ČRo?

ČT a ČRo bijí na poplach. ‚Komárkův‘ návrh přinese obrovský střet zájmůNOVÉ 1
Domov

Michaela Cápová

Skupina poslanců tvrdí, že chce posílit nezávislost České televize a Českého rozhlasu na politických stranách. Navrhují proto, aby kandidáty na členy obou rad navrhovalo 22 nevládních organizací. Mezi nimi je třeba Český helsinský výbor, Syndikát novinářů ČR nebo Federace židovských obcí v ČR. Obě veřejnoprávní média ale tvrdí, že tím dojde leda tak k ještě většímu střetu zájmů. Upozorňují také na netransparentní výběr dvacítky institucí a varují, že se tím zhorší stávající praxe.

Nyní obsazuje devítičlennou Radu Českého rozhlasu (ČRo) a patnáctičlennou Radu České televize (ČT) Poslanecká sněmovna. Ta volí členy obou rad z kandidátů, které jí navrhují nestátní organizace. Předkladatelé novely ale argumentují, že se jedná o politickou volbu, protože poslanci dávají přednost domluveným stranickým kandidátům. Podle nového návrhu by proto nominace pocházely vedle politických stran zastoupených ve sněmovně od 22 nevládních organizací. Kandidáty by jmenoval předseda Senátu, pokud by splnili zákonné podmínky. V krajním případě by je předsedovi navrhl Senát.

Návrh, který původně iniciovala Svoboda médiím, platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků, získal podporu ve sněmovně. Nakonec jej formálně podalo 15 poslanců z téměř všech parlamentních stran kromě ODS a ČSSD. Jakýmsi „tiskovým mluvčím“ novely je bývalý novinář Martin Komárek (ANO), ale svůj podpis pod ni připojil i Karel Schwarzenberg (TOP 09), Petr Gazdík (STAN), Jaroslav Zavadil (ČSSD), Marek Černoch (Úsvit) nebo Kristýna Zelienková (nezařazená, zvolená za ANO).

‚Jasnější střet zájmů si lze jen těžko představit‘

Novela podle předkladatelů přináší naprosté odpolitizování veřejnoprávních médií nebo větší kontrolu hospodaření ČRo a ČT, kterou by měly na starosti nově zřizované pětičlenné správní rady ČRo a ČT. S tím však zásadně nesouhlasí Česká televize i Český rozhlas. Obě instituce se proti novele ostře postavily a poslaly k ní svá stanoviska.

Česká televize své stanovisko zaslala přímo ministrovi kultury Danielu Hermanovi. ČT novele vyčítá, že pokud začne platit, pozbude jakékoliv nutnosti funkce generálního ředitele. Česká televize upozorňuje, že se z generálního ředitele stane „zcela cizorodý a zbytečný prvek, pokud nebylo záměrem vytvořit jakéhosi ‚bílého koně‘, nesoucího hmotně právní odpovědnost za rozhodnutí Správní rady“. Tvrdí, že faktické řízení ČT by bylo v rukou Správní rady, protože ta by, jak se píše v návrhu zákona, „musela schvalovat rozhodnutí ředitele zásadní z hlediska hospodaření ČT“.

ČT poukazuje i na to, že instituce, které mají delegovat své zástupce do Rady ČT, byly vybrány zcela netransparentně a nelze je považovat za reprezentativní zástupce veřejnosti. „Více jak polovina z navrhovaných subjektů má své obchodní či jiné zájmy v ČT a jejich členové či celé organizace s televizí vstupují do smluvních vztahů,“ píše se ve stanovisku s tím, že „jasnější střet zájmů si lze jen těžko představit“. „Proč některé organizace zastupující statisíce svých členů nejsou součástí tohoto seznamu?“ ptá se dále ČT a jako příklad uvádí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nebo Českomoravskou mysliveckou jednotu.

V neposlední řadě Česká televize poukazuje na fakt, že novela už členům Rady ČT nezakazuje, aby měli nějakou funkci v politické straně či hnutí, v občanském sdružení, ani aby vystupovali v Radě ČT jejich jménem nebo působili třeba ve prospěch jiných skupinových zájmů.

ČRo: Novela zhoršuje stávající praxi

Český rozhlas sice uznává nutnost odstranit dlouhodobé nedostatky zákonů o ČT a ČRo, posílit politickou nezávislost obou institucí a kontrolu jejich hospodaření, současně je ale přesvědčen, že ani jeden z těchto záměrů novela nenaplňuje. Ba naopak zhoršuje stávající praxi. Rozhlas zdůrazňuje, že kandidáti oněch 22 organizací i rozsáhlé kompetence Správní rady mohou akorát znamenat nedemokratické a politické aspekty a skupinové zájmy. „Výběr organizací by měl projít širokou veřejnou diskusí tak, aby vybrané organizace skutečně zastupovaly významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy,“ píše vedení ČRo.

„Návrh navíc nastavuje velmi široce a vágně možnosti odvolání generálního ředitele, který se navíc nemůže účastnit jednání Správní rady a nemá možnost předložit případné protiargumenty a Správní rada nemá povinnost se jimi zabývat,“ pokračuje ve svých výtkách ČRo s tím, že také může docházet ke střetu zájmů, protože se členy některých organizací ČRo spolupracuje a vyplácí jim odměny, případně mzdu. S dalšími organizacemi má ČRo uzavřené dohody a obchodní vztahy. Z těchto všech důvodů Český rozhlas nenavrhuje změny, ale rovnou odmítnutí novely jako celku.

Seznam organizací, které by podle novely předkládaly předsedovi Senátu kandidáta do Rady ČRo a do Rady ČT:

Akademie věd České republiky
Asociace profesionálních divadel České republiky
Asociace producentů v audiovizi
Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
Česká biskupská konference
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká rada dětí a mládeže
Česká unie sportu
Českomoravská konfederace odborových svazů
Český filmový a televizní svaz – FITES
Český helsinský výbor
Ekumenická rada církví v České republice
Federace židovských obcí v České republice
Herecká asociace
Hospodářská komora České republiky
Česká konference rektorů
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
České centrum Mezinárodního PEN klubu
Svaz měst a obcí České republiky
Syndikát novinářů České republiky
UNIE – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR
Asociace ekologických organizací Zelený kruh

Čtěte také: ČT chce omezit přístup do svého iVysílání. Má být jen pro koncesionáře