Hlasy Kozomína proti elektrárně

Spor na Mělnicku

Hlasy Kozomína proti elektrárněNOVÉ
Domov

Oliver Jahn

Dřevoplynová elektrárna postavená v obci Kozomín na Mělnicku se stala předmětem sporu. Soukromá firma ji vybudovala po dohodě s vedením obce. Podle odpůrkyně stavby, místní zastupitelky Kláry Rothové si asi třetina ze čtyř stovek obyvatel stěžuje na provoz elektrárny, protože z elektrárny unikají nejrůznější pachy a kouř. Podle zástupců vedení firmy BOR ale projekt elektrárny vznikl v dobré víře a v souladu s platnými regulacemi.

Malá obec s přibližně 400 obyvateli ležící 10 km severně od Prahy se stala místem zásadního sporu. Na jedné straně stojí kozomínský starosta Petr Koukolíček a firma BOR Biotechnology, a.s., na straně druhé jsou někteří nespokojení obyvatelé Kozomína, kteří nesouhlasí s provozem elektrárny. Stížnosti obyvatel se už zabýval Krajský soud v Praze, který zrušil změnu územního plánu, na základě kterého stavba dostala povolení.

„Vzhledem k rozhodnutí pražského krajského soudu nyní vyhodnocují investoři další postup ve věci ochrany své investice a činí v diskusi se zástupci veřejné správy vše proto, aby předešli žalobě o ochraně investic v České republice,“ uvedl ve vyjádření předseda představenstva BOR Přemysl Kotouček. „Investoři vyjadřují svou dobrou vůli pokračovat ve stávajícím projektu a nepřesouvat jej mimo území České republiky. Investoři věří, že lze smírnou cestou dojít k udržení jejich investice v České republice.“

BOR Biotechnology s tvrzeními odpůrců elektrárny nesouhlasí a považuje je za účelové. Podle zástupců firmy není pravda, že by byl projekt neekologický nebo by nesplňoval nutné regulace. „Díky nejnovějším technologiím je celá tato investice de facto zeleným ostrovem a je mimořádně šetrná k životnímu prostředí,“ uvedl Kotouček.

„S rozhodnutím soudu nesouhlasíme a hodláme podat kasační stížnost,“ řekl na dotaz serveru ECHO24.cz starosta Kozomína Petr Koukolíček. „Soud zrušil změnu územního plánu, která byla řádně schválena,“ uvedl Koukolíček k rozhodnutí soudu ze 17. srpna.

Celý příběh kozomínského sporu začal v roce 2006, kdy firma BOR odkoupila chátrající areál obecního vepřína. V souladu s územním plánem měla na zakoupené půdě zachovat charakter zemědělské výroby, což měla dodržet plánovanou výrobou peletek a zpracování biomasy.

Nad následným postupem příslušných úřadů a institucí se ale vznáší řada otazníků. Prvním z faktorů je cena, kterou za tyto pozemky zaplatila firma BOR. Ta je daleko nižší, než by ji stály pozemky určené pro průmyslovou činnost, které by pro elektrárnu měla firma zakoupit. Ty v kozomínské průmyslové zóně stojí 1500 korun za m2 v porovnání se zemědělskou půdou, která zde vychází na 350 korun za m2. Tomu ale majitelé elektrarny oponují tím, že se jednalo se o nákup kontaminovaného pozemku, který musel následně projít velmi nákladnou sanací, která původní cenu navýšila pětinásobně.

Tento záměr byl firmě obcí schválen s tím, že musí k areálu kvůli odlehčení obecních komunikací vybudovat příjezdovou silnici. „Nejen, že není do dnešního dne tato komunikace postavena, ale BOR Biotechnology, a.s. ani nemá vykoupeny potřebné pozemky,“ uvedla pro ECHO24.cz jediná opoziční zastupitelka Kozomína a spoluzakladatelka občanského sdružení „Hlasy Kozomína“ Klára Rothová. V souladu s  příslibem společnosti BOR obci byl na jaře letošního roku opětovně zahájen proces vydání územního a stavebního povolení na přislíbenou přípojku na komunikaci R608, který byl dočasně pozastaven dopravním odborem městského úřadu v Kralupech. 

Z Baham do Kozomína

V roce 2010 předložila společnost BOR, jejíž akcionáři jsou výhradně subjekty se sídly na Bahamách, Kypru a Maltě (viz dokument v příloze), stavebnímu úřadu v Kralupech nad Vltavou záměr na „Zřízení provozovny pro zemědělskou výrobu spočívající v pěstování řasy, peletizaci biomasy a odpadového dřeva v bývalém areálu Kozomín“. Jelikož byl projekt v souladu s územním plánem, úřad ho schválil.

BOR svůj záměr rok později změnil na projekt s názvem „Technologie pro zpracování biomasy, odpadního dřeva a ostatních dřevních hmot pro peletizaci Kozomín“.

Podle společnosti BOR se skupina zahraničních investorů v obci Kozomín rozhodla investici přesahující jednu miliardu korun realizovat od roku 2011. „Tato investice spočívá v realizaci původní české technologie výroby elektrické energie zplyňováním biomasy, která byla vyvinuta Vysokou školou chemicko-technologickou a českou společností Air Technik, která bude propojena s výrobou mateřských rolí papíru, který se dosud do ČR dováží ze zahraničí,“ uvádí Kotouček.

„V srpnu roku 2011 získal BOR stavební povolení na dřevoplynovou elektrárnu s výkonem 1,2 MWe, samozřejmě s potřebným souhlasem obce, aniž by někoho trápilo, že povolení bylo vydáno v rozporu s platným územním plánem,“ tvrdí Rothová.

O rok později schválilo vedení obce změnu územního plánu č. 1, která de facto upravila územní plán na míru firmě BOR. „Změnu územního plánu zadávala obec, odsouhlasilo zastupitelstvo a tím otevřela cestu k výstavbě dřevoplynové elektrárny,“ argumentuje dále Rothová. „Stavební povolení je možné napadnout pouze rok od data nabytí právní moci, takže začátkem roku 2013 začal BOR bez rizika stavět.“

Během výstavby se o vznikající komplex začali zajímat někteří místní obyvatelé, kteří se podivovali, co jim to začíná růst za domy. Od toho nejbližšího je přitom elektrárna pouhých 70 metrů. Průmyslový areál na ploše cca 27 000 čtverečních metrů sahá někdy do výšky přesahující 17 m. Později došlo v první řadě k navýšení výkonu elektrárny z 1,2 na 2,118 MWe a v řadě druhé k více než zdvojnásobení množství navážené suroviny z 11 tisíc na 26 tisíc tun.

‚Vychytávají mouchy‘

Tyto kroky opět schválil starosta Koukolíček, podle sdružení Hlasy Kozomína tak navíc učinil bez konzultace s ostatními zastupiteli. Žádná oficiální spolupráce s firmou a vedením obce ale podle Rothové neexistuje, společnost BOR nicméně Kozomínu přislíbila tři miliony korun, pokud dojde k realizaci elektrárny i plánované papírny.

Hlasy Kozomína kvůli těmto i ostatním krokům několikrát kontaktovaly úřady s tím, že se porušují pravidla územního plánu i obecně náplň projektu, který má být oficiálně ve výstavbě. Opakované stížnosti na průběh celého projektu nebyly nikým vyslyšeny.

Na celý projekt dostala firma BOR i evropskou dotaci na více než 50 milionů korun. Zároveň plánuje v Kozomíně výrobu ještě posílit výstavbou papírny. Nevole místního obyvatelstva vyústila až v referendum, které se vyjádřilo proti výstavbě papírny na plánovaném místě. Hlasy Kozomína nejprve museli sehnat podpisy 30% obyvatel obce, po shromáždění 121 podpisů mohlo hlasování proběhnout. Podle Rothové z celkem 185 občanů hlasovalo 104 pro zrušení změny územního plánu. „Toho času zastupitel Pavel Mašek přesto podal návrh na soud k neplatnosti referenda. Soud tento návrh zamítl,“ uvedla k referendu Rothová. Plán na výstavbu papírny v průmyslové zóně se v současnosti projednává.

„Tyto stížnosti jsou vzhledem ke zkušebnímu provozu elektrárny pochopitelné, firma BOR zatím vychytává všechny mouchy,“ řekl serveru ECHO24.cz na dotaz ohledně zplodin a zápachu ve vesnici starosta Petr Koukolíček. Na situaci podle něj dohlížejí všechny povolané orgány včetně hygieny, která znečištění po dobu zkušební doby provozu elektrárny zaznamenává.

Situace je nyní nejistá i kvůli kasační stížnosti obce na rozsudek pražského krajského soudu. Firma BOR nyní doufá, že ve stávajícím projektu bude moci pokračovat jak pro dobro obce, tak kvůli zahraničním investorům.

„Zahraniční investoři po celou dobu postupují v dobré víře v souladu s platnou regulací i s přáními obce Kozomín. Z toho důvodu dokonce svou investici přesunuli z původní lokace do obcí určené průmyslové zóny, přestože to pro ně bylo finančně méně výhodné,“ sdělil předseda představenstva BOR Přemysl Kotouček.

Čtěte také: Bagry zbouraly největší černou stavbu na Šumavě

Bezzubá radnice. Centrum Prahy je plné matrjošek a reklamy