Z ministryně práce se stane vrchní inseminátorka!

Z ministryně práce se stane vrchní inseminátorka! 1
Politická aréna

Tomáš Zdechovský

Každá žena má prý mít právo na to mít dítě. Kromě toho by měla mít každá žena i nárok na státem hrazené oplodnění až do 43 let! To je rodinná koncepce naší ministryně Michaely Marksové Tominové z ČSSD.

Ministryně Marksová chce přepsat dějiny. Jen považte, pouhým politickým rozhodnutím už matka nebude potřebovat žádného partnera, aby mohla mít dítě. Jen škoda, že některé věci zmíněná paní ministryně úplně nedomyslela a podobně jako v řadě dalších případů je naprosto mimo realitu. Sociální demokraté v Česku se tak díky ní stávají pro normální lidi nevolitelní.

Ale pojďme k problému. Prvně je třeba zdůraznit, že na dítě musí být vždycky dva. Nejde jen o jeho zplození, ale především o jeho výchovu. A návrh paní ministryně Marksové absolutně nebere v potaz mužskou roli při výchově dítěte. Co když partner s oplodněním nesouhlasí, anebo dokonce o oplodnění vůbec neví? Ministryní navrhované právo žen na dítě proto není nic jiného, než flagrantní zasahování do práv ostatních, v tomto případě mužů, otců.

Marksovou prezentované tzv. právo na oplodnění bez souhlasu partnera není žádné právo, které by se dalo vymáhat. Je to jen prostá snaha o uspokojení egoistické touhy některých žen mít dítě bez otce. Paní ministryně zjevně považuje za jednu z možných preferovaných variant, aby dítě vychovával pouze jeden rodič. Při tom vůbec nezohledňuje možné negativní důsledky takové politiky.

Muži degradováni pouze do role dárců spermatu

Je otázkou, zda je jedinou touhou „rodinné koncepce“ paní ministryně, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v neúplné rodině? Je třeba si klást otázky jako: Opravdu je to pro společnost ta nejlepší varianta? Tak třeba, co řeknou matky svým dětem, až se jich budou ptát, kdo je jejich otcem? A bude role muže při stvoření nového života pouze kabinková onanie při pohledu na erotický časopis? Existují samozřejmě i mnohem prozaičtější důvody, proč nepreferovat neúplné rodiny jako plnohodnotnou alternativu k těm s matkou a otcem. Už v polovině 60. letech minulého století vyšla v USA tzv. Moynihanova zpráva, která byla věnována příčinám společenských a ekonomických problémů v afroamerické komunitě.

V této známé zprávě se došlo k závěru, že zlepšení postavení černochů ve společnosti bránila skutečnost, že nadprůměrné množství dětí nevyrůstalo v úplných rodinách, tj. dítě vychovávaly pouze svobodné matky. Nejen v Americe i kdekoli jinde a u dětí jakéhokoli původu platí jedno: Pro děti je nejlepší, když vyrůstají s oběma rodiči.

Genetiku socialismem nezměníte

Lidé jsou ale nepoučitelní a o socialistické paní ministryni Marksové to platí dvojnásob. Jinak by totiž nepovažovala neúplnou rodinu za jednu z upřednostňovaných možností výchovy dětí. Namísto podpory stabilní rodiny jako základu společnosti podporuje nesmyslné rádoby náhražky, které jdou proti rodině.

Ministryně Marksová se ráda prezentuje jako velká bojovnice za různá práva či „práva“ některých lidí. Její zmíněný návrh ale naopak fakticky pošlapává skutečná práva otců. A protože se počítá s tím, že výchova jedním z rodičů je stavěna na stejnou úroveň jako úplná rodina, návrh je bezohledný i vůči samotným dětem. Proto říkám k návrhu ministryně Marksové jednoznačné NE a pevně věřím, že se podobně vyjádří i většina lidí při podzimních volbách.