V Británii pokračuje segregace, běloši mizí na venkov, varuje zpráva

Demografie

V Británii pokračuje segregace, běloši mizí na venkov, varuje zprávaNOVÉ
Ilustrační snímek. Foto: Foto: Shutterstock.com
1
Svět

vb Echo24

Ve Velké Británii se prohlubuje trend segregace obyvatel. Zatímco ve městech přibývají příslušníci různých etnických menšin, bílí Britové města opouštějí a stěhují se na venkov. Ve své nové zprávě na to upozorňuje přední britský sociolog Ted Cantle.

Postupný úbytek bílých Britů je patrný například v londýnské čtvrti Newham. Bílí Britové zde podle sčítání lidu z roku 2011 tvořili pouhých 16,7 % obyvatel. Kromě nich tu žily početné komunity přistěhovalců, například Indové (13,8 %), Pákistánci (9,8 %) nebo černoši z Afriky (12,3 %).

Podobně – i když ne tak výrazně – vypadá národnostní složení i v dalších britských městech. Podíl bílých Britů se mezi lety 2001 a 2011 výrazně snížil například ve městech jako Leicester, Luton, Bradford nebo Birmingham.

Nežijí spolu, ale vedle sebe

Sociolog Cantle, který je předním odborníkem na integraci, před tímto trendem ve své zprávě varuje a vyzývá vládu, aby se jím zabývala. Když lidé jednotlivých národností žijí odděleně, prohlubuje to podle něj vzájemnou nevraživost a předsudky.

Proč bílí Britové odcházejí z měst, kde jsou početně zastoupeny národnostní a rasové menšiny, podle Cantla není úplně jasné. Z jeho vyjádření pro The Guardian ale nepřímo vyplývá, že se lidé stěhují právě kvůli zvyšujícímu se podílu imigrantů: „Běloši opouštějí městské oblasti v disproporčních počtech – a když už se stěhují, vyhýbají se (národnostně) rozmanitým oblastem.“

Cantle však jedním dechem upozornil, že důvody pro stěhování mohou být různé – například touha žít v blízkosti přírody.

Z Východoevropanů převažují Poláci

Stejně tak upozornil, že když hovoří o posilování národnostních menšin v britských městech, nemá na mysli pouze lidi s odlišnou barvou pleti. Nemalý podíl přistěhovalců ve Velké Británii totiž tvoří i běloši z východní Evropy, přičemž nejvýraznější je v tomto směru polská komunita.

Britská vláda by se proto podle sociologa měla snažit najít způsob, jak přimět lidi různého původu, aby žili pohromadě a neuzavírali se do svých komunit. Jedním z opatření by podle něj mohla být iniciativa, která by podnikatelům ztížila zaměstnávání pouze jedné konkrétní skupiny obyvatel (například Východoevropanů).

Ve Velké Británii se obzvláště po červnovém referendu, v němž se země vyslovila pro odchod z Evropské unie, rozhořela debata o soužití různých skupin obyvatelstva. Britský Daily Mail upozorňuje, že zpráva sociologa Cantla se objevila v době, kdy se britská vláda chystá hlouběji zaměřit na problematiku imigrace, integrace a segregace.

Čtěte také: Dvě třetiny dětských uprchlíků jsou dospělí, odhalili britští úředníci

Hon na Poláky v Británii pokračuje: studenta bodli lahví do krku