2 Problém českého školství

Zapomeňte na ženy. Začala diskriminace chlapců

, Týdeník ECHO

Témata: , ,

Zvykli jsme si, že rovnoprávnost mužů a žen je téma prolínající se vším. Jenže v jeho stínu se v posledních letech rozvíjí jiná nerovnost, rovněž doložitelná fakty a společensky významná. V médiích či z úst autorit o ní slyšíme málo. Ale je tu a dorazila i k nám. Má tuto podobu: Ve vzdělávacích systémech zemí, jež si říkají „vzdělanostní ekonomiky“, se chlapcům daří hůř než dívkám – systematicky, od základních škol po univerzity.

I u nás ženy začaly být vzdělanější než muži. Podle údajů ČSÚ mezi vysokoškolsky vzdělanými ve věkové kohortě 45–54 let převažují muži. V kohortě 35–44 let se poměr vyrovnává a mezi mladšími již převažují ženy. Podobný pohyb, ale v opačném gardu, lze naopak pozorovat u podílu lidí s pouhým základním vzděláním.

Ale známe odpověď mnohem podrobnější. V rámci projektu financovaného Technologickou agenturou ČR tým pod vedením Petra Matějů a Pavla Zeleného provedl loni šetření osmi tisíc žáků maturitních ročníků, o nichž si zjistil (z hlediska vzdělávání) úplně všechno: jejich osobnostní charakteristiky, plány, zázemí, inteligenci, známky a vysvědčení, výsledky státních maturit i přijímacích zkoušek na vysokou školu. A z jejich analýzy vyplývá, že naše školství systematicky, na každém stupni slouží lépe dívkám než chlapcům. Zjistili, že dívky dosahují ve srovnání s chlapci výrazně lepších známek z českého jazyka, lepších známek z matematiky, ve srovnání s chlapci se výrazně častěji hlásí ke studiu na gymnáziu a častěji než chlapci aspirují na dosažení vysokoškolského vzdělání – a to vše při kontrole faktorů jako čtenářské dovednosti, matematické dovednosti, socioekonomické a kulturní prostředí.

Například vliv socioekonomického prostředí, z něhož žáci pocházejí, je velký – podle analýzy dat z testů PISA patří u nás k nejsilnějším na světě – a Matějů zdůrazňuje, že zejména u chlapců vliv neúplné rodiny vystupuje z dat brutálně. Ale i tak, srovnáme-li třeba chlapce a dívky ze stejného prostředí či stejně ovlivněné jakýmikoli faktory, tvrzení z předchozího odstavce stále platí.
Co naplat, když jsou dívky prostě lepší, šlo by říci. Jenže leccos ukazuje, že to takhle říci nelze. Srovnání školních známek s provedenými testy, testy PISA a s výsledky maturit totiž například ukazuje, že chlapci jsou v nich úspěšnější, než by napovídaly známky, které jim učitelé dávají (nebo spíš učitelky – na základních školách je jich 84 procent, na středních 60). Například z deváťáků, kteří podle testu čtenářské dovednosti patří mezi nejlepší čtvrtinu ve třídě, má jedničku z češtiny deset procent chlapců; dívek 29 procent. U matematiky je rozdíl jen o něco menší. Totéž platí pro studenty maturitních tříd. Je pravda, že známky se dávají i za jiné věci než za znalosti. Ale je tady i zajímavý poznatek ze státních maturit. Některé jejich části se hodnotí přímo na škole, jiné se posílají k hodnocení do centra. Čím méně je hodnocení ovlivněno školou, tím lepší výsledky chlapci mají.

V cestě na vysokou školu dnes škola, ale i rodiče podporují víc dívky než chlapce. „Podpora školy vykazuje dle vnímání studentů výrazné genderové rozdíly ve prospěch dívek,“ shrnují Matějů a Zelený výsledky výzkumu. „Rozdíly jsou zřejmé v celém spektru intelektových předpokladů. Silně korelují s přístupem ke školní klasifikaci.“ Stejný rozdíl vnímají chlapci a dívky doma, ale je menší. To všechno znamená, že chlapec musí být k tomu, aby se dostal k maturitě a pak na vysokou školu, nadanější – ve škole i doma slyší „Na ten gympl/ na tu vejšku nemáš“ častěji než dívka. Matějů a Zelený kvantifikují tento rozdíl u studentů zapsaných na vysokou školu 4,4 bodu IQ. K tomu připočtěme, že chlapci častěji než dívky nedokončují střední školu, vzdávají maturitu a vypadávají z VŠ. Především technické školy naberou hodně studentů, aby je pak v prvním ročníku nemilosrdně prosely.

Ukázka z rozsáhlého článku, který si můžete celý přečíst v aktuálním čísle Týdeníku ECHO

,

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.