Středočeské nemocnice mají kostlivce ve skříni

Středočeské nemocnice mají kostlivce ve skříni
Politická aréna

Michael Pánek

Je to kostlivec ve skříni po minulém vedení Středočeského kraje. Pět nemocnic v Příbrami, Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Benešově, které kraj spravuje, se v letech 2012 – 2016 propadlo do ztráty 300 milionů korun. Alarmujícím faktem ovšem je, že ta se nezmenšuje, ale dále roste. Tak například za rok 2015 měla Kladenská nemocnice ztrátu 185 milionů korun a na nezaplacených fakturách má dále dluh 200 milionů korun. Současné vedení Středočeského kraje se rozhodlo tyto problémy zděděné po svých předchůdcích rázně řešit. Na krytí minulých ztrát Středočeský kraj ve svém rozpočtu vytvořil speciální položku s názvem Krytí ztrát nemocnic do roku 2016, ve které je počítáno s uhrazením ztráty 300 milionů korun.

Reorganizace středočeských nemocnic je v kompetenci náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Martina Kupky (ODS). Ten už začal jednat a u problémových nemocnic vyměnil vedení i členy dozorčích rad. Zavádí také další opatření ke snížení nákladů, jedním z nich jsou elektronické aukce při nákupu materiálu, přístrojů a léků, které by měly přinést výrazné úspory.

Problémů z minula je ovšem víc. Středočeský kraj ročně platí podivnou položku tzv. ztrátové činnosti nemocnic a nových pavilonů. Na rok 2017 bylo v rozpočtu pro tento účel uvolněno 193 milionů korun. Jenomže třeba Pardubický kraj žádnou takovou položku neplatí a jeho nemocnice jsou dokonce při 4 miliardovém obratu v mírném plusu. A podobně jsou na tom i nemocnice spravované Jihočeským krajem, které jsou každoročně v plusu. Tak se logicky musíme zamyslet nad tím, proč podobných výsledků nedosahují i nemocnice Středočeského kraje.

Nepochopitelné pro nás je také nevýhodné ručení velkého úvěru středočeských nemocnic ve výši 1,2 miliardy, který splácí kraj a jenž je navíc zatížen neobvykle vysokým 6% úrokem. Dalším velkým úkolem pro nás tedy je refinancovaní tohoto úvěru a výrazné snížení jeho úročení. Je tedy patrné, že rezervy ve financování jsou. 

V letošním rozpočtu dává Středočeský kraj do zdravotnictví 1,45 miliardy korun. Z toho ovšem 191 milionů korun jde na splátky úvěrů, a již zmíněných 193 milionů korun na tzv. ztrátové činnosti a 300 milionů korun na ztráty z minulých let! Finanční výbor se bude nemocnicemi zabývat znovu v červnu, kdy bude chtít znát průběžné výsledky jejich hospodaření a také to, jak fungují opatření k jeho zlepšení.