Česko umí stavět jen předražené dálnice. A často ani ty ne

TÝDENÍK ECHO

Česko umí stavět jen předražené dálnice. A často ani ty neNOVÉ 1
Ekonomika

Petr Holub

Jsme národem motoristů, kteří však nejsou schopni postavit dálnice. Zní to neuvěřitelně, ale žádná významná dopravní stavba nebude dokončena ani v příštích sedmi letech.

Upozornil na to sám ministr Dan Ťok, když byl konečně schválen dotační program Doprava II, který umožní do roku 2022 utratit 130 miliard korun z evropských fondů na dopravní stavby. „Chceme evropské prostředky využít především na páteřní dálniční síť, tedy R35 spojující Hradec Králové a Olomouc, Pražský okruh, spojení s Rakouskem přes D3 a s Polskem přes D11,“ řekl ministr. Naivní motorista se zdravým selským rozumem by si z toho mohl odnést, že vyhlídky jsou dobré. Kdyby se stavělo za cenu srovnatelnou s poměry v jiných evropských zemích, tedy s průměrnými náklady 250 milionů za kilometr, tak by investice z bruselských fondů zajistila stavbu pěti set kilometrů dálnic nebo rychlostních silnic a pokryla by i náklady na čtyři Ťokem zmíněné stavby. Páteřní síť dálnic, jež je hlavním zadáním pro dopravní politiku státu, by byla dokončena.

JAKÝCH 130 MILIARD?

Ťok ovšem mluvil v byrokratickém kontextu, který takovou nadějnou interpretaci nepřipouští. Schválených 130 miliard korun bude rozděleno úplně jinak. Česká republika se podřídila požadavku, že z dotací bude především podporovat ekologickou železniční dopravu, na niž tedy půjde přes 65 miliard. Evropská unie zase souhlasila s požadavkem českých regionů, které žádaly 25 miliard na modernizaci silnic nižších tříd. Když se ještě odečtou náklady na byrokracii, dostane se na dálnice jen něco přes 35 miliard korun.

Ovšem ani těchto 35 miliard nepůjde do nejdůležitějších dálnic, které jmenoval Ťok. Už dnes je z programu Doprava II přiděleno osm miliard na rychlostní silnici mezi Hulínem a Fryštákem a dalších šest miliard na dálnici z Přerova do Lipníka, které pouze zajistí lepší dostupnost středomoravských měst, do kterých se po čtyřpruhových silnicích lze dostat již dnes. Rozhodnutí o těchto stavbách nepůjde vzít zpátky. I když se ještě stavět nezačalo, zakázky byly vysoutěženy, smlouvy podepsány. Na Ťokovy silnice zbývá 25 miliard korun.

Rozsáhlou analýzu o českých dálnicích najdete v novém čísle Týdeníku Echo.