Rychlostudium v Brně. Doktorát na Mendelově univerzitě nabízela agentura za 605 tisíc

POTÍŽE UNIVERZITY

Rychlostudium v Brně. Doktorát na Mendelově univerzitě nabízela agentura za 605 tisíc
Rektorát Mendelovy univerzity. Foto: Mendelova univerzita
1
Domov
Sdílet:

Na Mendelovu univerzitu v Brně postupně vyplouvají nepříjemné kauzy. Poté, co nově zvolený rektor Vojtěch Adam skončil kvůli pochybnostem o některých publikovaných článcích dříve, než začal, se začíná hovořit o dalším případu – univerzita v minulosti spolupracovala se salcburskou agenturou, která za 25 tisíc eur (dnes asi 605 tisíc korun) nabízela snadné a rychlé doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Na případ už dříve upozornil Deník.cz.

Na lehce získatelný brněnský titul upozornil rakouský mediální analytik a specialista na akademickou etiku Stefan Weber. Ve svém textu se rozepsal o tom, jak se na západ od České republiky rozvinul prosperující obchodní model se studiem „na školách ve východní a jihovýchodní Evropě, které jsme dosud téměř nezpochybňovali“.

Řeč je o agentuře Institut für Management (IfM), která nabízel výhodný titul Ph.D. v oblasti ekonomiky a managementu. „Slibuje se rychlá cesta k doktorátu, pro který nemusíte nijak výrazně omezovat svou kariéru ani soukromý život‘. Suma sumárum, do Brna stačí za tři roky šestkrát. Ani disertační práce nemusí být příliš obsáhlá: ‚Změnil se i kvantitativní rozsah disertační práce, stala se kompaktnější,“ citoval Weber ze stránek.

Podle něj jsou Rakušané, podobně jako Češi, na tituly hákliví, a doktoráty jsou mnohde vyžadovány pro výkon manažerských funkcí. „Vlastně je s podivem, jak otevřeně je nabízeno, že si mohou klienti rychlou cestu k doktorskému titulu dopomoct, a že obsah zcela zjevně nehraje vůbec žádnou roli. Moje otázka zní: Kolik lidí jen platí agenturu a vůbec nic pro svůj doktorský titul neudělá?“ dodal Weber.

Univerzita: Žádné spolupráce nyní neprobíhají

IfM s Provozně ekonomickou fakultou spolupracovala přinejmenším od roku 2013. V poslední době se v souvislosti s tím začalo hovořit o tom, že některé doktorské práce jsou plagiáty. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová deníku Echo24 sdělila, že škola se k tomu postavila rázně. „Na základě zjištěných skutečností jsme zahájili interní kontrolu, byla svolána komise pro vnitřní hodnocení. Předložila jsem podnět, aby byla provedena kontrola doktorských studií na fakultě. V tuto chvíli byl odebrán jeden titul a další komise jsou zřízeny. Proběhla také kontrola Národního akreditačního úřadu, která stanovila nějaká nápravná opatření,“ uvedla.

Rakouská agentura už podle ní nemá s univerzitou žádnou spojitost. „Domnívám se, že na základě první kontroly Rady pro vnitřní hodnocení byla spolupráce s tímto institutem ukončena,“ sdělila.

„Především je třeba uvést, že univerzita nemá vliv na obsah komunikace agentury vůči uchazečům o studium. Žádná spolupráce univerzity se zprostředkovatelskými agenturami aktuálně neprobíhá,“ doplnil mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.

Agentura nicméně dodnes snadné studium na svém webu nabízí. Promují jej jména Ivo Odak, Thomas Oriold a Udo Wozar – všichni absolventi Mendelovy univerzity.

Změny ve vedení

V pondělí skončila Nerudová v čele univerzity, o den později mělo začít funkční období zvoleného rektora Vojtěcha Adama, jenž však rezignoval kvůli pochybnostem o některých jeho publikovaných článcích. Do zvolení nového rektora tak univerzitu vede náměstek ministra školství a dřívější ministr za ANO Robert Plaga.

Pochybnosti o zacházení s daty v některých článcích Adamova týmu se objevily loni krátce po jeho zvolení rektorem. Vznikla expertní komise, která u šesti článků doporučila stažení z časopisů. U dalších tří článků komise doporučila stažení alespoň zvážit.

Adam v uplynulých týdnech zdůrazňoval, že pochybení neměla vliv na hlavní výstupy článků a že se snaží vše uvést do pořádku. Rezignaci zprvu odmítal, v pondělí se rozhodl, že do čela univerzity nenastoupí, aby nepoškozoval její dobré jméno a nerozděloval akademickou obec. Nerudová mu poděkovala, měl by prý nyní dostat možnost očistit své jméno. Senátorům v pondělí řekla, že pokud by Adam nerezignoval, hrozila škole izolace, přišla by o zástupce v pracovních skupinách České konference rektorů i grantových agenturách.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články