VIDEO: Hajlující křesťané. Ruský pravoslavný fašismus

Šokující dokument

VIDEO: Hajlující křesťané. Ruský pravoslavný fašismusVIDEO
Svět

Nikola Repin Echo24

Film Michaila Baranova „Pravoslaví v zakoně“ nemile překvapil velkou část ruské společnosti. Hlavním posláním filmu bylo upozornit na masivní nástup Ruské pravoslavné církve do všech sfér společenského života v Rusku za podpory Kremlu. Upozornil ale i na nebezpečné sbližování pravoslavné církve s neonacistickými uskupeními.

V březnu 2014, kdy z většiny ruských televizních kanálů proudily zaručené informace o „ukrajinských fašistech“,  vyvolaly záběry hajlujících „pravoslavných fašistů“ – jak tito radikálové sami sebe označují – v Rusku poprask.

Tyto záběry vám nyní přinášíme spolu s komentářem tvůrce filmu, Michaila Baranova.

„Během natáčení „Ruského pochodu“ v roce 2012 mne zaujala hajlující skupinka „pravoslavných fašistů“. Když jsem se nimi dal do řeči, pozvali mne na svoje shromáždění, které se koná dvakrát do roka ve dnech svátků svatého Sergije u Trojicko-sergijevské lávry…

Když skončila hlavní část slavností a patriarcha Kirill odjel, začalo předem nahlášené shromáždění a pochod za doprovodu čtyř vozidel policie a dalších policistů coby ochranou. Průvod uzavírala skupina opravářů a elektrikářů, kteří měli na starosti opravy vedení poškozených korouhvemi z průvodu.

Pro film „Pravoslaví v zakoně“ jsem zde natočil proslovy o nutnosti osvobodit Kreml i jejich názory na židy. To vše zaznívá veřejně na náměstích a je natáčeno policií i tajnými službami. Asi se domnívají, že je mají pod kontrolou, ale podle mě všechny tyto pravoslavné brigády, bojové jednotky a hlídky, tito „pravoslavní fašisté“, jsou prodlouženými končetinami naší Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu. Ideologicky zpracovaní bojovníci, vždy k dispozici k „obraně“ zraněných citů věřících, stojících i budovaných chrámů.

Často se setkávám s odezvami diváků: „Copak je to dnes možné? Obzvlášť vzhledem k tomu, co denně vidíme v Putin TV a čteme v novinách? Jak po tom všem mohou Rusové označovat za fašisty Ukrajince?“

Publikováno s laskavým svolením Open Doors