1 POLITICKÁ ARÉNA

Symon Petljura nebyl „pogromščik

Témata:

V Echu24 vyšel 19. října 2017 článek s titulkem Na Ukrajině odhalili sochu nacionalistovi, který je obviňován ze smrti tisíců Židů. Vzhledem k tomu, že zveřejněná informace není pravdivá, je zcela obecná, nepodložená žádnými důkazy a v zásadě jen opakuje šablony sovětské a ruské propagandy, ocenil bych, kdyby redakce poskytla možnost čtenářům seznámit se i s jiným pohledem na tuto otázku.

Odhalení pomníku je prezentováno jako senzace, ačkoli na Ukrajině dávno pomníky tohoto vojevůdce stojí. Armáda Ukrajinské lidové republiky hájila stát, který bojoval o své uznání a přežití převážně proti armádám ruských bělogvardějců a bolševiků. Symon Petljura, který ji v této válce reprezentoval, reprezentoval i její tolerantní národnostní politiku, díky níž mimo jiné vzniklo samostatné ministerstvo pro židovské záležitosti, což bylo v celé východní Evropě nebývalé.

Arnold Margolin, ministr židovské národnosti zastupující zájmy republiky na rokováních v Paříži, se v tomto ohledu netajil projevy uznání. Když byl Petljura zavražděn Solomonem Schartzbardem, anarchistou s podezřelými styky se sovětskou vládou, svědčili v procesu s vrahem ve prospěch zesnulého i mnozí levicově orientovaní ukrajinští demokraté v exilu. Světový židovský kongres by mohlo zaujmout, co pravil prominentní sionista a Petljurův obdivovatel Vladimir Žabotinskij, jejž není třeba znalcům židovských dějin představovat: … Je holým faktem, že ani Petljura …, ani další členové ukrajinské vlády nebyli nikdy tím, co se nazývá ‚pogromščiky‘.

Věděl, co říká: neboť pogromy páchaly za občanské války všechny strany konfliktu a Petljura je sám ve svém vojsku přísně trestal. Jestliže francouzský soud Schwartzbarda přes kritiku mnohých osvobodil, pak je třeba uvědomit si i atmosféru doby, která nezaujatému posuzování ukrajinské otázky nepřála. Ostatně tak, jako kdysi atmosféra nepřála férovému procesu s Leopoldem Hilsnerem.


Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.