Vážení čtenáři

Pravý břeh

Petr Fiala

Nevěřím tomu, že dobrou politiku lze dělat bez myšlenek, idejí a hod­not. Že stačí pěkně marketingově zabalit prázdnotu a bude to fungo­vat. Chvíli možná, ale nic užitečné­ho z toho nevzejde. Think-tank Pra­vý břeh bude pomáhat nacházet po­litické odpovědi na výzvy 21. století. Bez nostalgie, bez politické korekt­nosti, bez předsudků. Odvážně, mo­derně a samozřejmě zprava. Hodně úspěchů!  

Nabízíme vám nulté čís­lo nového newsletteru vydávaného think-tankem Pravý břeh. Naším cí­lem je otevírat, promýšlet a zpraco­vávat témata moderní pravicové po­litiky a usilovat o její ideovou obno­vu. Think-tank byl založen skupinou přátel a sympatizantů Petra Fialy, současného předsedy ODS, na pod­poru politiky odpovědnosti a zdra­vého rozumu, kterou v posledních letech stále zřetelněji opouštějí ne­jen čeští, ale také evropští političtí představitelé. Newsletter bude vy­cházet jednou měsíčně a máte mož­nost si zdarma objednat buď jeho elektronickou, nebo tištěnou verzi.
redakce Pravého břehu  

Všechny Newslettery ve formátu PDF najdete zde na webu Pravého břehu.