Evropská civilizace se vydala na nebezpečnou cestu

Evropská civilizace se vydala na nebezpečnou cestu
Politická aréna

Helena Langšádlová

Žijeme v liberální demokracii, v zemi, která je sekulární, a kde se naprostá většina obyvatel nehlásí k žádné církvi. Přesto jsem přesvědčena, že si máme být vědomi, že celá naše evropská civilizace má antické a judaisticko-křesťanské základy.

Diskuse o našich hodnotách byla v poslední době vyvolána migrační krizí. Evropané si začali více uvědomovat, že do Evropy přichází lidé z jiných náboženských a kulturních oblastí. Co to pro nás znamená? Jak bychom na vývoj měli reagovat?

Migrační krize v rámci níž do Evropy přichází statisíce lidí z jiných nábožensko-kulturních oblastí, vyvolává velmi bouřlivou debatu o evropských hodnotách. Ano, naše civilizace stojí na řecké filozofii, římském právu a judaisticko-křesťanských základech. Pro některé toto znamená vyvolávání nenávisti k nově příchozím. Já tento přístup nesdílím a dokonce se domnívám, že jsou v přímém rozporu s našimi křesťanskými základy, ke kterým patří úcta a respekt ke každé lidské bytosti i solidarita.

Tato solidarita však nesmí mít takový rozsah a formu, která by mohla ohrozit bezpečnost evropských zemí, ale i výrazně proměnit hodnotové ukotvení Evropy. Evropská společnost má právo i povinnost po nově příchozích vyžadovat dodržování zákonů evropských zemí, ale i vyžadovat po příchozích, aby respektovali a přijali zvyklosti a hodnoty evropské společnosti. Předpokladem je však i to, abychom si my sami hodnot, na kterých evropská civilizace stojí, byli vědomi a alespoň větší část evropské společnosti tyto hodnoty a principy ctila.

Moc si vážím liberální demokracie a svobody. Mám však obavy, že cesta, kterou se evropské země vydávají, jdoucí proti přirozenému řádu, ve kterém se zpochybňuje například přirozená role muže a ženy ve společnosti či role tradiční rodiny, je cestou nebezpečnou. Často se v posledních měsících hovoří o tom, kdy se která evropská země stane zemí převážně muslimskou a Evropou se budou šířit jiné řády a hodnoty než jsou ty, na kterých dodnes Evropa spíše ze setrvačnosti stojí.

Migrace z jiných civilizačních okruhů do evropských zemí probíhá již po staletí a je pravdou, že dnes je v Evropě několik desítek milionů lidí, kteří zejména v období od 2. světové války přišli do Evropy z jiných kontinentů. A další, kteří přišli do Evropy v rámci migrační krize v loňském roce. To, jak ovlivní tvář Evropy, záleží i na nás.

Pokud budou obyvatelé evropských zemí ubývat tempem jako doposud a sami si nebudeme vážit hodnot a nebudeme se snažit podle nich žít, pak je budoucnost evropské civilizace opravdu ohrožená. Nikoliv však jen těmi, kteří přichází, ale námi samotnými.