Finanční správa jde po zaměstnancích: Velké kontroly bonusů za děti

TVRDĚ PROTI PLÁTCŮM DANÍ

Finanční správa jde po zaměstnancích: Velké kontroly bonusů za dětiNOVÉ 1
Domov

Tereza Vilímová

Finanční správa v posledních měsících přitvrzuje. Tentokrát začala uplatňovat nový postup u úhrad zaměstnaneckých daňových bonusů. Přibližně od poloviny loňského roku musí nově zaměstnavatel vedle žádosti o výplatu daňového bonusu ještě dokazovat, že na něj má jeho zaměstnanec skutečně nárok. Taková praxe navíc znamená ovšem výrazný nárůst administrativy.

„V minulosti se vždy poslala žádost o daňový bonus a nic kromě této žádosti se nepodávalo. Veškeré důkazní prostředky na oprávněnost výplaty daňového bonusu zůstávaly u zaměstnavatele. Finanční úřad zřejmě kontroloval pouze namátkou,“ popsala dosavadní praxi pro server Echo24 místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních Zuzana Pšeničková.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Loni ale došlo v metodách finanční správy ke změně. „Od první poloviny loňského roku se tak ovšem neděje. Jakmile podáte žádost o výplatu daňového bonusu na finanční úřad a nepřidáte k tomu důkazní prostředky, jste kontaktování pracovníkem úřadu s žádostí o doložení, jinak nemohou dát pokyn k výplatě,“ dodala Pšeničková. Zásadní změnou tak je, že ke každé žádosti, ať už měsíční nebo roční, je třeba generovat nebo scanovat další dokumenty.

Daňový bonus vzniká tehdy, je-li daňové zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost. Vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti je daňovým bonusem a plátce daně v takovém případě nejen že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem prostřednictvím zaměstnavatele vyplacen daňový bonus.

Změna přitom nevychází z žádné novely zákona, ale pouze z vnitřního pokynu. „Je to praxe, kterou jsem také zaznamenala na školení přímo od pracovnice finančního úřadu. Jedná se o pokyn, který dostaly. Když zaměstnavatel žádá o vrácení daňového bonusu za jednotlivé měsíce, finanční úřad nyní každou vratku musí prověřit. Chtějí ověřit, že děti jsou uplatňované správně, ve správné výši a třeba jen jednou, nikoliv i u druhého rodiče,“ vysvětlila pro server Echo24 daňová poradkyně Zdena Kratěnová.

Ta navíc vidí ještě další problém s nárůstem administrativy. „Když si zaměstnanec podává sám daňové přiznání, tak mu zaměstnavatel jako přílohu k přiznání vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech, na kterém je uvedeno, jak děti uplatňoval. Pro finanční správu ale nestačí pouze toto potvrzení, ale přiložit musí také potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů,“ dodala Kratěnová. 

Finanční správa na dotazy, proč k tomuto prověřování přistoupila, serveru Echo24 neodpověděla. 

Vedle nárůstu administrativy ale taková praxe ukazuje, že finanční správa se vydala do tvrdého boje za co nejvyšší výběr daní. Podobnou změnu k přístupu k daňovým poplatníkům zaznamenali třeba podnikatelé, kteří se chtěli dobrovolně registrovat k plátcovství DPH. Zatímco dříve se jednalo o relativně snadný postup, který spočíval ve vyplnění formuláře, od začátku loňského roku finanční správa přitvrdila. Při registraci chce po podnikatelích doložit velké množství dokumentů, které mají dokázat, že daný podnikatelský subjekt chce skutečně podnikat. Finanční správa svůj postup obhajuje tím, že se snaží omezit daňové podvody. 

Snaha vybrat od poplatníků co nejvíce se ukázala také u kontrolního hlášení DPH, když začaly padat nesmyslně vysoké pokuty třeba jen za to, že podnikatel potvrdil údaje v hlášení o dva dny později nebo že kontrolní hlášení „nesedělo“ o sedm korun. I zde přitom sehrál roli pokyn z nejvyšších míst, který dostali úředníci.

V loňském roce se také objevila informace o metodickém pokynu finanční správy, který měl vést k maximálnímu vytěžení kontrolního hlášení a který nese název „kombajn“. Ten spočívá v tom, že finanční úřad, místo aby poslal plátci výzvu, ho osloví jen přes telefon. Hovor je sice prý neformální, ale berní úředníci o něm sepisují úřední záznam. 

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Loňské sliby neplatí. Úřady začaly zpětně pokutovat podnikatele

Jak na plátce daní. Pokyn má krycí jméno Kombajn

Babišovi byrokrati mu zkazili byznys. Zakázali mu platit DPH

Podnikatel nepřiznal 7 korun na dani. Finanční úřad mu napálil 30 tisíc