Platy a odměny úředníků? Data mají být digitálně

Novinka u dotazů na stát

Platy a odměny úředníků? Data mají být digitálněNOVÉ 1
Domov
Jan Kálal
Sdílet:

Je známý hlavně kvůli zjišťování platů a odměn vysokých úředníků. Zákon o svobodném přístupu k informacím ale nastavuje obecná pravidla pro komunikaci státu s občany. Vláda ve středu projedná jeho úpravu, podle níž mají lidé dostávat odpovědi na své dotazy v digitální podobě a otevřeném formátu. Podle návrhu ministerstva vnitra budou jejich součástí i údaje pro snadnější vyhledávání.

Místo stohu papírů soubor digitálních dat. A navíc v otevřeném formátu, který je přístupný bez ohledu na technickou a programovou výbavu. Takové odpovědi mají od letošního července dávat občanům úřady a další veřejné instituce, na které se lidé obrátí.

Z odpovědi by teoreticky mělo být jasné nejen to, co konkrétní dokument obsahuje, ale i to, kdo a jak ho měnil. Nemusí to ale být pravidlo.

„Přestože jsou navrhované změny svým charakterem veskrze změny technické, měly by napomoci k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému použití,“ zmiňuje resort Milana Chovance (ČSSD). Od novinky si slibuje „kvalitativní posun v možnostech využití zveřejněných informací“.

Doprovodná data a nepřiměřená zátěž

Zákon rozlišuje dva základní druhy poskytování informací: na žádost nebo zveřejněním. „Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ uvádí norma. Metadaty přitom rozumí „data popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.“

Čtěte také: Úřady musí zveřejňovat platy zaměstnanců, rozhodl soud

Z odpovědi by teoreticky mělo být jasné nejen to, co konkrétní dokument obsahuje, ale i to, kdo a jak ho měnil. Nemusí to ale být pravidlo. „Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena,“ zmiňuje zákon.

Aby si úředníci ulevili od opakujících se obdobných dotazů, můžou zájemcům umožnit i dálkový přístup k informacím, které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytvářejí.

Odpověď na žádost může být přitom, podle obsahu žádosti, sdělením informace elektronicky nebo na papíře, poskytnutím kopie dokumentu s požadovanými informacemi či odpovídajícího datového souboru. Dalšími variantami je nahlédnutí do dokumentu nebo sdílení dat skrz informační systém.

Aby si úředníci ulevili od opakujících se obdobných dotazů, můžou zájemcům umožnit i dálkový přístup k informacím, které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytvářejí.

Povinná rada, jak rozporovat náklady

A pravidla pro poskytnutí informace zveřejněním? Tady platí, že informace musí být zveřejněná ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je to navíc „možné a vhodné“, musí být minimálně jeden z formátů otevřený, případně i strojově čitelný a ideálně s metadaty.

Jedna z novinek se týká také proplácení nákladů, které úředníci se zjišťováním měli. Součástí jejich vyčíslení má být totiž i povinné poučení, jak se proti požadavku na úhradu nákladů bránit, kam si podat stížnost a kolik je na to času.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz