Nekulturní památka Vyšehrad

Nekulturní památka Vyšehrad
Nádraží Praha Vyšehrad – stručná historie kulturní památky v datech a obrázcích. Foto: © jan zatorsky
Panorama

Nádraží Praha Vyšehrad – stručná historie kulturní památky

1883

Vyšehrad připojen k Praze.

1901

Trať zdvojkolejena.

1905

Na železniční tratí mezi Hlavním a Smíchovským nádražím bylo podle návrhu Antonína Balšánka postaveno secesní nádraží Vyšehrad.

1942

Přejmenováno na Praha Vyšehrad.

1960

Nádraží přestává sloužit jako železniční stanice.

1990

Nekvalitní oprava nádraží. Do budovy začíná zatékat.

2000

České dráhy jednají se dvěma vážnými zájemci o prodeji budovy.

2000

Dědici sochaře Karla Nováka požádali o vrácení originálů soch z nádraží s tím, že nechají udělat kopie, které vrátí. Kde jsou sochy či jejich kopie dnes nikdo neví.

2001

Budova vyhlášena kulturní památkou.

2001

Společnost Nádraží s.r.o přichází s projektem na vybudování multifunkčního centra s galerií, knihkupectvím, restaurací, barem, klubem a kinosálem.

2003

Spor o vlastnictví budovy mezi Českými drahami a Správou železniční a dopravní cesty.

2004

ČD a SŽDC společně oznamují, že smlouva se společností Nádraží s.r.o. je neplatná.

2005

Kolem budovy v úrovni 1.patra se instaluje vodorovná síť chránící chodce před padajícími kusy omítky.

2006

Soudem rozhodnuto, že pozemky pod nádražím patří ČD a budovy SŽDC.

2007

O objekt usiluje městská část Praha 2 a chce zde vybudovat kulturní centrum.

2007

Budovu a okolní areál kupuje firma TIP Estate s.r.o. jejímž vlastníkem byla Wall Street Commercial Bank z Veneta v Oregonu.

2008

Protiprávně zbourána památkově chráněná hrázděná čekárna na ostrůvku mezi kolejemi.

Udělena pokuta v maximální výši tj. 100 000Kč.

2008

Pokáceny lípy a toply v okolí nádraží.

Udělena pokuta ve výči 300 000Kč.

2008

Vlastník nádraží oslovil architektonický atelier Omikron-K a ten vypracovává první návrh studie na rekonstrukci a využití objektu.

2009

MČ Praha 2 odmítá plány na dostavbu budov kolem památkově chráněného bývalého nádraží.

2009

Vydáno závazné rozhodnutí k projektové dokumentaci pro stavební řízení na opravu krovů a dřevěných stropů stávajícího objektu nádraží.

2011

Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že kulturní památka vykazuje známky chátrání, opadává fasáda, nutná je  oprava krovů a stropů. Tyto opravy však vlastník zamýšlí provést až v rámci celkové rekonstrukce objektu.

2011

Kontrolní prohlídka stavby za přítomnosti zástupců Drážního úřadu, investora stavby TIP Estate s.r.o., projektanta Ateliéru OMIKRON - K,  Úřadu městské části Praha 2, Muzea Hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu. Zástupce investora TIP Estate s.r.o. sdělil, že byly provedeny pouze udržovací práce a stavba nebyla doposud zahájena z finančních důvodů.

2011

TIP Estate opouští Wall Street Commercial Bank z Oregonu a přichází Blue Arch se sídlem Roseau v Dominikánské republice

2011

Další majetková restrukturalizace. Pro přesnost raději kopie z obchodního rejstříku:

Společnost TIP Estate s.r.o. se rozdělila odštěpením, když část jejího jmění vymezená v Projektu rozdělení ze dne 21.11.2011 přešla na nově vzniklou společnost RailCity Vyšehrad s.r.o. se sídlem České Budějovice, Žižkova tř. 309/12, IČ 281 44 473, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 20221 a část jejího jmění vymezená v Projektu rozdělení ze dne 21.11.2011 přešla na nově vzniklou společnost BBD Real s.r.o. se sídlem České Budějovice, Žižkova tř. 309/12, IČ 281 44 481, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 20222. Rozhodným dnem rozdělení je 1.7.2011.

 

2012

stavba přechází do působnosti obecního stavebního úřadu – Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 2.

2013

podána žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na rekonstrukci drážní budovy a novostavbu polyfunkční budovy "A" a administrativní budovy "B".

2014

podána žádost o vydání závazného stanoviska k provedení nezbytných úprav havarijního stavu korunních říms, ozdobných fasádních prvků a komínu v západním křídle objektu nádraží. Provedení těchto úprav vyplývá ze statického posouzení stavu nadstřešního zdiva na historické budově nádraží Vyšehrad, kterou pro odbor výstavby ÚMČ Praha 2 zpracoval autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.

"Praha by k problému měla přistoupit aktivně, jako by byla soukromým developerem. Bohužel město ty pozemky většinou nevlastní. Zbývá mu tedy hrát roli koordinátora rozvoje. To je v současnosti optimální řešení," říká pražský primátor Tomáš Hudeček.