Galerie: Nekulturní památka Vyšehrad

Nádraží Praha Vyšehrad – stručná historie kulturní památky v datech a obrázcích. -
Pohled na nádraží od jihozápadu. -
Ochranné pletivo na secesním sloupku v symbióze s pryskyřníkem prudkým. -
Pajasanu žláznatému se na střeše daří. -
V současnosti stanice slouží jako výhybna. -
Detail elektromechanického bloku v hlavní budově. Dosud se zachoval originální zelenomodrý nátěr. -
Detail elektromechanického bloku. Poslední oprava v roce 1971. -
Náhradní klíče pro případ havárie. -
V roce 2008 byly pokáceny lípy a toply v okolí nádraží. Kaštan mezi kolejemi přežil. Pokuta 300 000Kč. -
Loubinci pětilistému černé uhlí chutná. -
Do deseti let bude budova zcela obalena zelení. -
Pohled na nádraží od jihovýchodu. -
Hala stanice Praha Vyšehrad. -
Podhled z podchodu na první nástupiště. -
V prvním a druhém patře byly byty pro drážní zaměstnance. -
Schodiště z prvního do druhého patra. -
Jeden z bytů nájemníky má i dnes. -
Šatna a knihovna současných obyvatel. -
Parkety dubové. -
A bukové. -
Stairway to Heaven -
Hradlo St 2 Praha Vyšehrad -
Elektromechanický blok na hradle. Opraven v roce 1991. -
Soukromé zákoutí na hradle. -
Praha by k problému měla přistoupit aktivně, jako by byla soukromým developerem. Bohužel město ty pozemky většinou nevlastní. Zbývá mu tedy hrát roli koordinátora rozvoje. To je v současnosti optimální řešení, říká pražský primátor Tomáš Hudeček. -