EU + NATO = větší bezpečnost

EU + NATO = větší bezpečnost
Politická aréna

Helena Langšádlová

Otázka bezpečnosti se v posledních měsících stala v evropských zemích silným tématem. A to nejenom bezpečnost vnitřní a kontrola vnější hranice, o které se začalo oprávněně hovořit v souvislosti s migrační krizí, ale i bezpečnost vnější. Téměř 70 procent našich občanů podporuje naše členství v NATO a vnímá Alianci jako garanta naší obrany.

Svět okolo nás se v uplynulých letech výrazně změnil a je zřejmé, že podceňovat naši vlastní obranyschopnost a výdaje na armádu bylo chybou. Své závazky musíme plnit. V posledních měsících se s ohledem na změněnou bezpečnostní situaci zintenzivnily rozhovory mezi nejvyššími představiteli NATO a EU, kteří 6. prosince letošního roku přišli již s konstruktivními návrhy na posílení spolupráce mezi těmito i pro nás životně důležitými institucemi. Tyto návrhy se zaměřují především na obranu proti hybridním a kybernetickým hrozbám, boj proti nelegální migraci, spolupráci v oblastech jako jsou vojenská cvičení nebo rozvoj obranných schopností.

Je v životním zájmu i České republiky, aby tyto pro nás klíčové instituce, co nejúžeji spolupracovaly a netříštily své kapacity. Jen tak dokážeme jako Evropané čelit i novým bezpečnostním hrozbám.