Střetíček zájmíčků u Klausů a nezájem o možnou korupci před nosem

Střetíček zájmíčků u Klausů a nezájem o možnou korupci před nosem
Marcel Chládek Foto: FOTO: Úřad vlády ČR
Komentáře

Daniel Kaiser

V případu, jak chtěl ministr Chládek jmenovat bývalého prezidenta Klause předsedou Národní rady pro vzdělávání, a pak si to rozmyslel, je jedinou stranou, která z něj nevyšla naprosto trapně, Václav Klaus.

Proti záměru se ozvali například školští pokrokáři ze společnosti EDUin, podle všeho ale větší vliv na ministra (který si přál větší pluralitu názorů, než je pokrokářům milá) měly takzvané protikorupční organizace, které k oznámenému záměru hned vydaly prohlášení  Nadační fond proti korupci, Veřejnost proti korupci či Vraťte nám stát. Dva nejšťavnatější body jsou obsaženy v jedné větě a stojí za obsáhlejší citát: „Ministr školství tímto svým osobním rozhodnutím legitimizuje odkaz Václava Klause, který je zvláště po jeho loňské prezidentské amnestii velmi sporný. Za tímto krokem se mohou skrývat i politické a obchodní zájmy Václava Klause ml., což nově zřízenou Národní radu pro vzdělávání diskredituje na samotném počátku její existence.“ Podepsáni mj. : režisérka Olga Sommerová, právnička Hana Marvanová, lokální politik a filantrop Martin Hausenblas, politický konzultant Petr Havlík.

První, amnestijní, výtka ukazuje, že se tu na chrbtě školství dál vede spor o velkou prezidentskou amnestii. Není tu místo na diskusi o Klausově amnestii, neodpustím si jednu poznámku: obecný výklad, že prezident aboličním článkem omilostňoval buď přímo dobu svého premiérování, nebo dokonce konkrétní lidi, kteří díky jeho transformaci mohli nekale zbohatnout, naši petičníci většinou hlasitě hájí. Ale neshoduje se s fakty: z 16 Klausem zastavených velkých kauz takto označených nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem většina časově ani nespadá, je to klasický dojem povrchních hledačů pravdy, již mají v posledních letech žně.

Jedna ze signatářek výzvy Chládkovi, advokátka Hana Marvanová zastupovala část klientů H-Systému. To je skutečně tragický případ, ve chvíli, kdy byli tvůrci H-Systému po letech odsouzeni a státní zástupce se odvolal proti trestu, neboť byl příliš mírný, spadla do vakua mezi dvěma jednáními Klausova amnestie. H-Systémem lze možná částečně odůvodnit podpis Hany Marvanové. Ovšem Marvanová je podepsaná i pod pasáží o hypotetickém budoucím střetu zájmů Klausova syna, a je to ta samá Marvanová, která se před rokem na pár měsíců stala náměstkyní ministryně spravedlnosti za ANO.

Ani Marvanová, ani nikdo z Lidové fronty Judeje proti korupci, Judejské lidové fronty proti korupci a dalších front neprotestuje proti střetu zájmů tady a teď, který má Babiš na ministerstvu financí. A který má i coby předseda strany, jejíž nominanti na jiných ministerstvech (MŽP) jsou či budou u přidělování dotací Babišovým firmám. Stav, o němž předsedkyně rozpočtového výboru Evropského parlamentu Ingeborg Grässleová v rozhovoru pro Echo podotkla, že kterékoliv africké zemi by za takového stavu byla zastavena rozvojová pomoc, tuzemské strážce čistoty nezajímá. Nechápu, jak někdo, kdo projevuje nezájem o korupční prostředí, které se tvoří dnes a přímo před našima očima, vyžaduje moji pozornost, když teoretizuje o možném střetíčku zájmíčků na ose otec-syn.

Dalo by se ovšem říci, že inkriminované neziskovky hrají part, který jsou zvyklý hrát už dlouho, a že může jít i o neschopnost rychle se přeučit na nové osoby. Žádná taková polehčující okolnosti neplatí pro ministra školství Marcela Chládka (ČSSD). K volbě Klause šéfem Národní rady pro vzdělávání měl nějaké důvody. Když už se ale rozhodne pověření pro prezidenta na penzi veřejně ohlásit, je nemyslitelné, aby couval pod tak zanedbatelným tlakem. Republika by měla mít nějaký majestát, a ministr by měl dbát o její vážnost. Když se ale v panice nejdřív začne vymlouvat, že v Klausově případu nešlo o funkci předsedy rady, ale jen o pomoc při jejím ustanovování, a když se potom Klause úplně vzdá, co to vypovídá o jeho sebevědomí, neřkuli o schopnosti čelit lobbistickým zájmům, až nějaké lobby třeba nevědomky šlápne na oko? Připomíná to bizarní historku, kdy ministr zdravotnictví nechal zrušit klecová lůžka na psychiatrii, když se do nich z Anglie obula autorka Harryho Pottera. Český stát jistě není vševědoucí a neměl by být ani příliš mocný. Ale nemá být třtina ve větru, která se složí před každým aktivistou.

Klausovi je 73 roků, a k lidem nad určitou hranicí věku se v civilizovaných společnostech chovají pokud možno slušně, dokonce i když onen člověk sám nic neubere na sršatosti, jízlivosti, nespravedlivých soudech. Ke zmíněné ochraně majestátu patří i elementární ohledy na prezidenty republiky. Pokud bývalý prezident neprovedl nějaký trestný či jinak ohavný čin, měli bychom ho a spolu s ním i fakt, že s vypršením mandátu nezemřel a že se třeba nebrání nějakým veřejným úkolům, přijmout jako část společné a tedy i své vlastní minulosti.