Kolínská katedrála svatého Petra měla být nejskvělejší církevní stavba Evropy: Řím byl tehdy v úpadku a Kolín byl tisíc let největším a nejbohatším německým městem. A dlouho jím ještě zůstal, než ho od sedmnáctého století přeskočil Berlín a pak i Mnichov a Hamburk. -
Ty věže jsou novodobé, novogotické; tak vysoko by je ve středověku nehnali, tehdy se první stavěl chór, kde je oltář a pro kostel nejdůležitější věci, věže měly na řadu přijít až jako poslední, takže na ty kolínské se až do poloviny 19. století nedostalo, přestože se stavbou se začalo už v půlce 13. století. -