Bojujeme proti možnosti soudů udělit trest smrti, ale neváháme přistoupit k obhajobě usmrcení nevinné lidské bytosti v lůně matky. -