Studenti s nejlepšími výsledky se umístili nepřekvapivě na gymnáziích. -
-