Policie řešila téměř 300 případů, které byly spojené se střelbou na FF UK. -
Počty případů, u nichž bylo zahájeno trestní řízení, které souvisí se střelbou na FF UK. -