Pražané mají v přepočtu na paritu kupní síly nejdražší elektřinu ze všech sledovaných zemí. -