Pavel Rychetský: Patříme do civilizovaného světa a že ten český izolacionismus chráněním české koruny neprospívá ani naší ekonomice, ani našemu poslání být součástí evropského národa. Já se cítím především občanem Evropské unie, víc než občanem malé České republiky. -