Kromě sousedních států se český pervitin vyváží podle Národní protidrogové centrály také do Skandinávie a někdy i Velké Británie a USA. -
Geografické rozložení záchytů zbytkového metamfetaminu zjištěného v odpadních vodách v evropských městech v roce 2023. -