Prudký propad porodnosti byl za posledních 20 let zaznamenán převážně v druhé polovině 90. let a na přelomu milénia. -