Evropská komise navrhla nezakazovat spalovací motory do roku 2035, pokud budou na syntetická paliva. -