Bedřich ze Schwarzenbergu (1800–1870). -
Zámek Orlík spravuje od roku 2006 Jan Nepomuk Schwarzenberg, syn Karla Schwarzenberga. -