"V západní Evropě na univerzitách zavládl konsenzus o tom, co jsou pozitivní hodnoty: je to masové přistěhovalectví, genderová ideologie, boj proti takzvané klimatické změně, kritika křesťanství. Pak politika kvót, kritika kapitalismu, multikulturalismus, transhumanismus a nadřazenost práva nad demokracií," říká David Engels. -
Francouzi demonstrují. Paříž 30. června 2023. -