Optická rekonstrukce povrchu pomocí digitální fotogrammetrie (vlevo). Poloprůhledná vizualizace tomograficky rekonstruované destičky (vpravo). -