Školství má kromě kapacit škol problém i s kapacitou personální. -