Nemocnice i pacienty čeká za pár dní střet s realitou lékařských protestů. -