Doba oddlužení se možná zkrátí z nyní základních pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. -