Ve velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku se virus ptačí chřipky šíří i do dalších částí chovu. -