Nový robot Bard má konkurovat službě ChatGPT vytvořené společností OpenAI, -