České tanky T-72M1 směřující na Ukrajinu. -
Zájem o vývoj situace na Ukrajině. -
Hodnocení situace na Ukrajině jako bezpečnostní hrozby – srovnání v čase -
Souhlas/nesouhlas s kroky vlády podporující Ukrajinu ve válce s Ruskem -
Hodnocení míry podpory Ukrajiny českou vládou ve válce s Ruskem -