Většině tvorů včetně člověka je určitá míra agrese vrozena. -