Porovnání mediánu ve státní a soukromé sféře. -
Porovnání průměrných výdělků ve státní a soukromé sféře. -
Porovnání mediánu ve státní soukromé sféře. -