Česká policie si osvojila novou metodu – začala přesouvat civilní zaměstnance do služebního poměru a vzdělává je na policisty během krátkých kurzů. Chce tak zvýšit počet policistů. -
Ilustrační snímek. -