Je to projev zpupného sklonu destruovat věci, které by se měly ponechat v klidném stavu a pomalu a jemně vylepšovat to, co si vylepšení zaslouží, píše Jiří Peňás. -